O projekcie‎ > ‎

Współpraca ze szkołami

Projekt kierowany był bezpośrednio do kadry kierowniczej, która przewodzi powstawaniu szkolnych zespołów do pracy z danymi. Do członków zespołów należały takie osoby jak: pracownik odpowiedzialny za system informacji o uczniach, szefowie grup przedmiotowych, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych, przedstawiciel kierownictwa szkoły.

Program doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z danymi został opracowany w celu pomocy tym osobom w doskonaleniu kompetencji pracy z danymi. Miał im także służyć do wspierania wszystkich nauczycieli w szkole w wykorzystywaniu efektów pracy z danymi w procesie dydaktycznym. Korzyści płynące z udziału szkół w projekcie były następujące:
  • udział w pilotażu innowacyjnego kursu dającego zespołom szkolnym możliwość rozwiązywania problemów poprzez stosowanie następującej procedury: definiowanie problemu, tworzenie hipotezy na temat jego źródeł, ich analiza i interpretacja oraz podejmowanie decyzji w oparciu o wyniki analizy,
  • powstanie zespołów szkolnych, kompetentnych w zakresie pracy z danymi,
  • poddanie analizie i procesowi naprawy najbardziej palących problemów zidentyfikowanych w danej szkole,
  • wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk poprzez międzynarodową sieć szkół uczestniczących w projekcie DATAUSE.