O projekcie

Celem projektu było wykształcenie kompetencji służących efektywnej pracy z danymi wśród członków szkolnych zespołów do pracy z danymi. Wiemy, że projekt przyniósł efekt w postaci wykształcenia takich procesów decyzyjnych w szkołach, które przyczyniają się do poprawy wyników osiąganych przez uczniów.

Do osiągnięcia takich efektów korzystaliśmy z międzynarodowych doświadczeń płynących z najlepszych praktyk służących wsparciu sprawdzonych rozwiązań w zakresie pracy z danymi szkolnymi. Pomagaliśmy szkołom w przeprowadzeniu oceny stopnia wykorzystania pracy z danymi w porównaniu z innymi szkołami. Opracowaliśmy także standardy, do których będą mogły odnosić się szkoły w kontekście własnych doświadczeń pracy z danymi.


By wprowadzić powyższy projekt w życie, działaliśmy na rzecz powstania szkolnych zespołów pracy z danymi, współpracujących ze sobą w celu przełożenia teorii na własną praktykę. Podejście to zwiększyło poziom wiedzy szkoły, a tym samym pomogło w identyfikacji obszarów wymagających wsparcia lub interwencji. Wierzymy, że model ten zachęci do zaangażowania partnerów reprezentujących różne instytucje działające w sektorze edukacji do pracy na rzecz realizacji celów projektu, a w konsekwencji – do poprawy wyników uczniów.