Prezentacje konferencyjne

Konferencja Edukacyjna Wartość Dodana, pol. Pobierz

Konferencja EMSE, niem. Pobierz

Konferencja ICSEI 2012 ifib, część 1, ang. Pobierz

Konferencja ICSEI 2012 ifib, część 2, ang. Pobierz

Konferencja ICSEI 2012, Public Consulting Group, ang. Pobierz

Konferencja ICSEI 2012, University of Twente, część 1, ang. Pobierz

Konferencja ICSEI 2012, University of Twente, część 2, ang. Pobierz

Konferencja ITEM 2012, ang. Pobierz

Konferencja Leading Edge 2011, ang. Pobierz

Konferencja Onderzoek in de school, hol. Pobierz

Konferencja OSKKO 2011, ang. Pobierz

Konferencja OSKKO 2011, pl. Pobierz

Konferencja OSKKO 2012, pl Pobierz

Konferencja Twents Meesterschap 2011, hol. Pobierz

Prezentacja dla OKE 2011, pol. Pobierz

Spotkanie AERA 2012, ang. Pobierz

Spotkanie partnerów CREMOLE, ang. Pobierz