Aktualności

Projekt DATAUSE przykładem dobrej praktyki według Komisji Europejskiej

W lutym br. Komisja Europejska doceniła projekt koordynowany przez Public Consulting Group: DATAUSE poprzez wybranie go jako jednego z przykładów najlepszych praktyk w realizacji projektów poświęconych edukacji i kulturze. Komisja doceniła między innymi wpływ na społeczeństwo, innowacyjne rezultaty oraz kreatywny sposób realizacji projektu.

Projekt był realizowany w latach 2010 – 2012 przez zespół Public Consulting Group, wspólnie z Uniwersytetem w Twente (Holandia), Instytutem Zarządzania Informacją w Bremie (Niemcy), Modern Didactics Center (Litwa) oraz Specialist Schools and Academies Trust (Wielka Brytania) w ramach europejskiego programu Comenius Lifelong Learning. Celem projektu było doskonalenie kompetencji liderów w celu tworzenia szkolnych zespołów pracujących systematycznie na rzecz poprawy wyników edukacyjnych uczniów przy wykorzystaniu analizy danych edukacyjnych.

To wyróżnienie motywuje nas jeszcze bardziej do dalszych działań w zakresie propagowania najlepszych praktyk w obszarze efektywnego wykorzystywaniu danych edukacyjnych do stałego doskonalenia i rozwoju oświaty, co regularnie promujemy również w ramach realizowanych przez nas działaniach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentacja projektu DATAUSE na międzynarodowej konferencji ECER 2012 w Cadiz (Hiszpania) we wrześniu 2012

W dniach 17-21 września 2012 Kim Schildkamp, Andreas Breiter, Louisa Karbautzki i Małgorzata Marciniak uczestniczyli w Europejskiej Konferencji Badań Oświatowych (European Conference on Educational Research) ECER 2012 organizowanej w Cadiz (Hiszpania).

Partnerzy promowali projekt DATAUSE poprzez prezentacje, które bardzo dobrze wpisywały się w temat przewodni konferencji: potrzeba realizacji badań oświatowych w celu doskonalenia edukacji i wolności na świecie. Tematy prezentacji były następujące: 
  • Praca z danymi w różnych krajach: Doskonalenie modelu pracy z danymi
  • Praca z danymi w szkołach: Badanie porównawcze sytuacji w różnych krajach
  • Projekt UE DATAUSE: Przygotowanie kursu doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z danymi
Bliższe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie http://www.eera-ecer.de/ecer2012/


Spotkanie partnerów projektu DATAUSE w Wilnie na Litwie, sierpień 2012

Partnerzy projektu DATAUSE  spotkali się na Litwie w celu omówienia statusu projektu oraz zaplanowania kolejnych kroków niezbędnych do jego ukończenia.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Modern Didactics Center w Wilnie w dniach 28 – 30 sierpnia 2012. Oprócz partnerów projektu, w spotkaniu wzięły udział zespoły szkół zaangażowanych w jego realizację, mając tym samym okazję do wymiany doświadczeń i udzielenia informacji zwrotnych dotyczących struktury pilotażowej edycji kursu DataUse, jego zawartości i organizacji.


Ponadto, 29 sierpnia 2012 obyła się konferencja w hotelu “Artis”, Liejyklos 11/23 w Wilnie, w godzinach 10:00 – 13:15. Tematem przewodnim konferencji była: Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół – podsumowanie projektu unijnego DATAUSE. Celem tej konferencji było przedstawienie szczegółowego podsumowania 2 letniego procesu wdrożenia projektu oraz zapewnienie możliwości nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń na temat tego, jak projekt wspiera rozporządzenia i reformy oświatowe w krajach partnerów. Program konferencji obejmował:

1. Otwarcie konferencji;
2. Ogólne przedstawienie projektu;
3. Opis doświadczeń nauczyciceli ze szkół biorących udział w projekcie (LT, DE, NL, PL);
4. Dyskusję na temat: jak praca z danymi wpasowuje się w system audytów wewnętrznych i zewnętrznych na Litwie?
5. Wykorzystanie danych w celu poprawy wyników z matematyki i zapobiegania drugoroczności;
6. Jak praca z danymi wspiera ewaluację wewnętrzną w szkole?
7. Sesja pytań i odpowiedzi.

W konferencji uczestniczyło 47 osób, a wśród nich: reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowa Agencja Egzaminacyjna, Centrum Rozwoju Edukacji oraz reprezentanci różnych szkół z Litwy.


Projekt DATAUSE zaprezentowany podczas Międzynarodowej Konferencji ITEM w Bremie w Niemczech, sierpień 2012

W dniach 5-8 sierpnia 2012, naukowcy i eksperci z instytucji oświatowych reprezentujący różne kraje spotkali się w Bremie (Niemcy) aby omówić aktualne wyniki i przyszłe wyzwania związane z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji. Wystąpienia uczestników dotykały takich zagadnień jak: systemy zarządzania szkołami,  administracja uczelni wyższych i innych tematów odpowiadających na pytanie jak ważnym jest proces mediacji w planowaniu i rozwoju instytucji oświatowych. Dodatkowo, poruszono zagadnienia dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, a także modeli architektury systemów informatycznych i  różnic państwowych w zarządzaniu organizacjami oświatowymi. Projekt DATAUSE został również zaprezentowany podczas tego spotkania.Na konferencji pojawili się specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Polski, Australii, Norwegii, Niemiec i Turcji. Gospodarzem tego wydarzenia był zespół ds. "IT in Educational Management" z "International Federation for Information Processing (IFIP)" która jest sub-organizacją UNESCO, zajmującą się szerzeniem wyników badań i praktyk z zakresu informatyki. Miejscowym organizatorem był zespół ds. "Zarządzanie Informacją" z Departamentu Matematyki i Informatyki Universytetu w Bremie wraz z Instytutem Zarządzania Informacją w Bremie GmbH (ifib).

 


Partner z Wielkiej Brytani  - SSATnie jest już zaangażowany w realizację projektu DATAUSE

Z przykrością informujemy, iż dotychczasowy partner z Wielkiej Brytanii - Specialist Schools and Academic Trust (SSAT) nie uczestniczy już w projekcie DATAUSE z powodu zmiany statusu prawnego. Public Consulting Group przejmie obowiązki i zadania partnera w celu efektywnej realizacji i zakończenia projektu.


Projekt DATAUSE zaprezentowany na konferencji EMSE w Berlinie w Niemczech, czerwiec 2012

W ramach 15 konferencji EMSE (“Empiriegestützte Schulentwicklung”/”Data-Driven School Development”), która odbyła się w Berlinie, 15 czerwca 2012 roku, Profesor Andreas Breiter i Profesor Louisa Karbautzki zaprezentowali ideę programu DATAUSE.

Przedstawili oni opis programu i wyniki stanu obecnego analizy z pięciu krajów partnerskich, a także doświadczenia związane z pilotażem kursu pracy z danymi z dwóch szkół pilotażowych w Niemczech. Ponadto, omówione zostały warunki i możliwości rozpowszechnienia koncepcji projektu DATAUSE w Niemczech.


Projekt DATAUSE zaprezentowany na Trzeciej Konferencji dla Liderów Oświaty w Sztokholmie w Szwecji, maj 2012

W dniach 28-30 maja Małgorzata Marciniak i Ewa Kochanowska z Public Consulting Group uczestniczyły w Trzeciej Konferencji dla Liderów Oświaty zorganizowanej w Sztokholmie w Szwecji (The Last Stockholm Summit http://www.stockholmsummit.se/) gdzie promowały projekt DATAUSE.

Celem tej konferencji, a także jej poprzednich dwóch edycji, było stworzenie przestrzeni, w której kuratorzy i inne osoby pracujące w sektorze oświaty mogłyby dowiedzieć się o globalnych trendach i zmianach w polityce szkół w perspektywie światowej, ale także skoncentrować się na doświadczeniu lokalnym w celu wyciągnięcia wniosków, który umożliwiłyby wdrożenie rozwiązań naprawczych w szkołach. 

 


Wizyta partnera projektu DATAUSE na konferencji organizowanej przez American Education Research Association (AERA), kwiecień 2012

W kwietniu 2012 roku, reprezentantka jednego z partnerów projektu - Kim Schildkamp, uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Badań Edukacyjnych (American Educational Research Association) w Vancouver w Kanadzie w której łącznie wzięło udział ponad 13 000 osób z całego świata. 

Podczas spotkania ICSEI (International Congress of School Effectiveness and Improvement - Międzynarodowy Kongres dot. poprawy efektywności pracy szkoły), Kim omawiała szczegółowo projekt DATAUSE z innymi naukowacami. Ponadto, miała możliwość przedstawienia tego projektu podczas wielu formalnych i nieformalnych sesji organizowanych przez AREA. Badacze z m.in. USA, Kanady i Szwecji wykazali duże zainteresowanie projektem.


Projekt DATAUSE zaprezentowany na międzynarodowym forum ekspertów w dziedzinie edukacji w  Malmö w Szwecji, styczeń 2012

W dniach 4-7 stycznia Kim Schildkamp, Louisa Karbautzki, Malgorzata Marciniak i David Ronka uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie ds. Efektywności i Poprawy Edukacji zorganizowanym w Malmö w Szwecji (ICSEI http://www.icsei.net/icsei2012/). Poprowadzili tam symposium zatytułowane: Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół. Zespół projektu DATAUSE przygotował również trzy anglojęzyczne artykuły, przyczyniając się w ten sposób do wzbogacenia międzynarodowej bazy wiedzy w zakresie pracy z danymi:
  • Przegląd pracy z danymi w różnych krajach: Opracowanie modelu pracy z danymi, autorka: Kim Schildkamp
  • Praca z danymi w szkołach: Analiza porównawcza wyników ankiet pracy z danymi, autorzy: Andreas Breiter i Louisa Karbautzki
  • Projekt DATAUSE: Opracowanie kursu pracy z danymi dla szkół, autorzy: Małgorzata Marciniak i David Ronka
Dzięki udziałowi w konferencji możliwe było nawiązanie licznych kontaktów międzynarodowych z liderami w dziedzinie edukacji, naukowcami i praktykami oraz promocja i rozpowszechnianie rezultatów projektu DATAUSE. 


Czwarte spotkanie partnerów projektu DataUse w Bremie, grudzień 2011

Pięciu partnerów projektu DATAUSE (Public Consulting Group (PCG), Institute for Information Management (ifib), Specialist Schools and Academies Trust (SSAT), University of Twente (UT) and Modern Didactics Center (MDC)) spotkało się  14 i 15 grudnia w Bremie (Niemcy). W czasie sesji roboczych omówione zostały tematy dotyczące kursu pracy z danymi, realizowanego w 10 europejskich szkołach. Kolejnym istotnym tematem poruszanym w czasie spotkania była promocja projektu i jego strony internetowej (www.datauseproject.eu). 

Obecnie 10 zespołów szkolnych we wszystkich krajach partnerskich uczestniczy w kursie pracy z danymi, który prowadzi ich przez ustrukturyzowany, oparty na danych proces poprawy pomagający rozwiązać problemy obecne w placówce. Wszyscy partnerzy projektu DATAUSE promują go poprzez konferencje, e-mailingi, newslettery i nieformalne kanały komunikacji. Strona internetowa projektu jest stale aktualizowana tak aby odzwierciedlała stan pracy wykonanej w projekcie DATAUSE. 

Spotkanie w Bremie umożliwiło podsumowanie postępu w projekcie jak i zaplanowanie kolejnych kroków w jego realizacji  i usprawnienie istniejących procesów. Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się w Wilnie, na Litwie w sierpniu 2012 roku.


Szkolenie w Londynie, sierpień 2011

Trenerzy ds. danych z pięciu krajów partnerstwa spotkali się pod koniec sierpnia w Londynie na trzydniowych warsztatach pracy z materiałami projektu DataUse. Szkolenie oparte było o typowe dane dotyczące anonimowej szkoły o zasięgu europejskim, a jego celem było przedstawienie trenerom modelu służącego określeniu problemu oraz identyfikacji jego głównych przyczyn poprzez wnikliwą analizę danych. Kolejnym etapem było przygotowanie planu działania a następnie zaplanowanie ewaluacji zmian osiągniętych dzięki wdrożeniu tego planu. Trenerzy są teraz przygotowani do wykorzystania tego samego modelu podczas pracy ze szkolnymi zespołami w oparciu o autentyczne dane.

Trenerzy wyrazili zadowolenie z wysokiej jakości przeprowadzonych warsztatów. Stwierdzili także, że po ich realizacji czują się dobrze przygotowani do pilotowania programu w swoich szkołach. Poniżej zamieszczamy   przykłady komentarzy, które zawarli w ewaluacjach spotkania.

„Atmosfera podczas spotkań była sympatyczna a same prezentacje – bardzo interesujące. Dużo się dowiedzieliśmy, mieliśmy też szansę nawiązania międzynarodowego dialogu na temat praktyki pracy w szkole.” 

„Spotkanie było bardzo pouczające, mieliśmy możliwość zapoznania się z ciekawymi materiałami."

„Dobre połączenie teorii z praktyką, w przyjemnej atmosferze.”

„Mieliśmy możliwość zastanowienia się nad danymi i ich znaczeniem przy podejmowaniu decyzji dotyczących pracy szkoły. Była to także okazja do spotkania kolegów z zagranicy oraz do dzielenia się z nimi pomysłami."

W nadchodzącym roku szkolnym program wdrażany będzie w 10 szkołach w krajach partnerstwa. Zaplanowane zostały także różnego rodzaju wydarzenia i publikacje, których celem jest przedstawienie projektu szerszemu gronu odbiorców