Witamy

Witamy na stronie projektu DATAUSE - Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół


Na stronie projektu znajdują się wyniki prac pięciu instytucji badawczych i zespołów doskonalenia placówek edukacyjnych z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Litwy, współpracujących nad stworzeniem modelu doskonalenia pracy szkoły w oparciu o pracę z danymi w ramach projektu UE-Comenius. W dwóch szkołach każdego kraju partnerstwa powstały zespoły ds. pracy z danymi, które następnie uczestniczyły w składającym się z 11 modułów programie, prowadzonym przez trenerów ds. danych.

Mamy nadzieję, że informacje na temat projektu DataUse oraz przesłanek prowadzących do jego przygotowania okażą się dla Państwa interesujące. Wszystkie materiały dostępne są w sekcji Materiały projektow. Ponadto, zachęcamy do dzielenia się na Forum uwagami i doświadczeniami związanymi wykorzystaniem danych w szkołach. Jeśli zainteresowani są Państwo bliższymi informacjami na temat projektu, prosimy o kontakt z instytucją partnerską z danego kraju. 
 

Powitanie