Wij zijn wij?
De Universiteit Twente is een ondernemende universiteit. Het is de enige campusuniversiteit van Nederland en verzorgt onderwijs en onderzoek op verschillende gebieden van onderwijskunde tot bedrijfskunde en van toegepaste natuurkunde tot biomedische technologie.

Wat we doen?
De Universiteit Twente is gebaseerd op drie centrale pilaren: onderwijs, onderzoek en valorisatie. Met valorisatie bedoelen we de commerciële transfer van kennis evenals de transfer van innovaties naar de maatschappij. We streven ernaar te excelleren in onderwijs, onderzoek en valorisatie, omdat talent meer talent aantrekt. De Universiteit Twente staat bekend om haar innovatieve onderwijskundige onderzoek. De vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie (C&O) is betrokken bij dit project. De onderzoekers van deze vakgroep verrichten o.a. (vaak ontwerpgericht) onderzoek naar datagebruik of opbrengstgericht werken, ICT in het onderwijs en professionele ontwikkeling van schoolstaf. Voor meer informatie: http://www.utwente.nl/gw/co/

Waarom we betrokken zijn?
Een van onze onderzoeksgebieden heeft betrekking op hoe we scholen kunnen ondersteunen in het effectief gebruiken van data, zoals resultaten van toetsen, vragenlijsten en achtergrondinformatie van leerlingen (in Nederland wordt dit vaak opbrengstgericht werken genoemd). We zijn betrokken bij projecten met betrekking tot het ondersteunen van scholen in het gebruiken van data, bijvoorbeeld door middel van het werken in datateams op scholen (teams van docenten en schoolleiders die samenwerken om bepaalde problemen in het onderwijs op te lossen, door hierover data te verzamelen, te analyseren, oorzaken te achterhalen en het probleem op te lossen om zo het onderwijs te verbeteren). We zijn betrokken bij nationale en internationale projecten rondom het gebruik van data en we zijn oprichter en ook voorzitter van een internationaal netwerk rondom datagebruik: http://www.icsei.net/icsei2011/datausenetwork

Kim Schildkamp, University of Twente

Kim Schildkamp is een ervaren onderwijskundig onderzoeker. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op het gebruiken van data voor schoolverbetering en dan in het bijzonder op het ondersteunen van scholen in het effectief gebruiken van data. Een van de projecten waarbij ze betrokken is, focust bijvoorbeeld op het ondersteunen van docenten en schoolleiders die samen data gebruiken om hun school te verbeteren. Ze is de ontvanger van verschillende prijzen, waaronder een Fulbright award en een AERA award. Ze heeft verschillende onderzoeksprojecten gecoördineerd en uitgevoerd en hierover veelvuldig gepubliceerd, evenals hierover gesproken op verschillende conferenties:

  • Schildkamp, K., Visscher, A. J., & Luyten, H. (2009). The effects of the use of a school self-evaluation instrument. School Effectiveness and School Improvement, 20(1), 69-88. 
  • Schildkamp, K., & Teddlie, C. (2008). School Performance Feedback Systems in the USA and in the Netherlands: A comparison. Educational Research and Evaluation, 14(3), 255-282. 
  • Schildkamp, K.., & Kuiper, W (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and Teacher Education, 26(3), 482-496. 
Ze is de oprichter en voorzitter van een internationaal datagebruiknetwerk: http://www.icsei.net/icsei2011/datausenetwork