Wij zijn wij?
Specialist Schools and Academies Trust (SSAT) is een onafhankelijke non-profit organisatie gericht op het verbeteren van onderwijsprestaties. Meer dan 5.600 scholen en organisaties zijn lid. We staan als goed doel geregistreerd.


Wat we doen?
We werken met (assistent) schoolleiders, docenten en leerlingen samen om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen en delen van nieuwe en effectieve les- en leermethoden, om het onderwijs te verbeteren en om de prestaties van leerlingen te verbeteren. (Assistent) schoolleiders, docenten en leerlingen ontwerpen, leiden en leveren ons werk. Zij zijn bezig met het continu verder ontwikkelen van het werk wat wij doen.
Voor meer informatie over ons en ons werk: http://www.ssatrust.org.uk


Waarom we betrokken zijn?
Ons datagebruikprogramma wordt al gebruikt in een groot aantal middelbare scholen in Engeland. Hierdoor zijn wij in staat om ons verder te concentreren op hoe data zo effectief mogelijk gebruikt kan worden voor het verbeteren van prestaties. Ons werk wordt internationaal erkend als excellent op het gebied van datagebruik. We delen onze kennis graag en leren graag van anderen. Voor meer informatie over ons datagebruikprogramma: http://www.ssatrust.org.uk/dataenabler

Colin Logan, Specialist School and Academies Trust

Colin Logan is recent in dienst getreden bij SSAT als "hoofd data". Voordat hij bij SSAT begonnen is, heeft Colin voor "National Strategies" gewerkt waarbij hij scholen ondersteunde in het gebruiken van toetsdata. Collin heeft nu de leiding over het "data enabler" programma dat o.a. bestaat uit een on-line toolkit om eigen data beter te kunnen begrijpen. 14.000 scholen hebben hier al gebruik van gemaakt. Colin is gespecialiseerd in het omgaan met data en het verbeteren van het onderwijs. 


John Spradbery, Specialist Schools and Academies Trust

John heeft veel leiderschapservaring. Hij is schoolleider geweest van verschillende scholengemeenschappen (in achterstandswijken, op multiculturele scholen en op scholen met veel tweede taal leerlingen), ook van een grote middelbare school in een grote stad. De laatste jaren is John actief as senior adviseur en als zelfstandig consultant, veelal bij SSAT, waar hij een bijdrage levert aan regionale conferenties en waarbij hij scholen adviseert rondom het datagebruikproject.