Wij wij zijn?
Public Consulting Group (PCG) is een wereldwijd management adviesbureau met meer dan 800 werknemers in 31 kantoren in Amerika, Canada en Polen. PCG ondersteunt centrale en locale regeringen al bijna 25 jaar bij het effectief gebruiken van hun hulpbronnen, bij het bereiken van hun doelen en bij het verbeteren van hun service aan klanten. PCG werknemers richten zich op het verbeteren van adviesmethoden, inhoudelijke kennis en op het ontwerpen van innovatieve technologische oplossingen voor de publieke sector. 


Wat we doen?

PCG richt zich op de publieke sector en is gespecialiseerd in onderwijs, gezondheidszorg en algemene dienstverlening. Wij gaan voor het behalen van excellente resultaten, het opbouwen van langdurige relaties en een goede dienstverlening aan onze klanten. Als we geen toegevoegde waarde kunnen leveren aan het werk van onze klanten hebben wij ons werk niet goed gedaan. Voor meer informatie: www.pcgeu.com


Waarom we betrokken zijn?

Het PCG onderwijsteam heeft de expertise, capaciteit en omvang die noodzakelijk zijn bij het ondersteunen van onderwijsgevers in het verbeteren van hun besluitvorming en bij het bereiken van meetbare resultaten op het gebied van onderwijsanalyse, verantwoording en toezicht en het verbeteren van leerprestaties. PCG heeft als doel marktleider te worden in Polen en de Europese Unie op het gebied van onderzoek, managementadvies en innovatieve technologieën. PCG maakt hierbij gebruik van een lange termijn strategie, waarbij relaties en samenwerking worden opgebouwd tussen partners met gedeelde interesse in het verbeteren van het onderwijs en het verbeteren van de resultaten van leerlingen.

 

William Mosakowski, PCG

Bill Mosakowski heeft PCG in 1986 opgericht. Hij heeft hierbij zijn interesse voor ondernemingsschap met zijn groeiende expertise op het gebied van (fiscaal) management gecombineerd. Al snel is het bureau van een driemansbureau uitgegroeid tot een zeer succesvol bedrijf met bijna 800 werknemers in 31 kantoren in Amerika, Canada en Polen. Als directeur en voorzitter van bestuur is Bill verantwoordelijk voor het dagelijkse functioneren van het bedrijf, alsmede voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Hij heeft een bachelor in de politicologie van de “Clark University” en hij is voorzitter van de raad van bestuur van de “Clark University”.


Colleen Burns, PCG

Colleen Burns is als senior adviseur werkzaam bij PCG. Haar expertise
bevindt zich op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van onderwijsinformatiesystemen, de ontwikkeling van bedrijfs- en systeemvoorwaarden, strategisch doelen stellen en schoolverbetering, professionele ontwikkeling en training en veranderingskunde. Ze heeft ook ervaring op het gebied van het inventariseren van onderwijsdatasystemen en met het auditen, het ontwerpen van systemen die scholen kunnen inzetten om leerlingen die het risico lopen om vroegtijdig de school te verlaten te identificeren en het ontwikkelen van strategieën om data te delen tussen besturen, organisaties en systemen. Colleen Burns heeft een bachelor van Hamilton College, een master bedrijfskunde van Yale en een master onderwijskunde van Harvard.

David Ronka, PCG

David Ronka ontwikkelt en levert professionele ontwikkeling op het gebied van datagebruik voor het verbeteren van leerlingenprestaties aan schoolleiders, hij ondersteunt scholen bij het implementeren van informatiemanagementsystemen en hij helpt scholen bij het ontwikkelen van informatieve en bruikbare datarapporten. David Ronka heeft een master in de onderwijskunde van Harvard en is als docent verbonden aan Harvard’s “data wise” zomerschool. Hij werk samen met onderwijsgevenden over de hele wereld om hen te ondersteunen in het beter gebruik maken van data. Relevante publicaties: Stories of Schools Using Data to Improve Teaching and Learning (Boudett & Steele, 2007); Mede auteur van Answering the Questions that Count, Education Leadership (Ronka, et al., 2008).

Christen Hunter, PCG

Christen Hunter heeft al 14 jaar ervaring op het gebied van het ondersteunen van klanten in het implementeren van technologische oplossingen. Christen Hunter ontwikkelt en implementeert ICT oplossingen voor scholen bij het managen van data en het verbeteren van administratieve processen binnen de school om zo schoolleiders, docenten en leerlingen te ondersteunen. Ze heeft ervaring op het gebied van speciaal onderwijs, instructieinterventies, individuele leerplanontwikkeling en het gebruiken van data voor het verbeteren van instructie en leerprestaties. Ze heeft een bachelor van “Furman University” en een master in bestuurskunde van “The Ohio State University”.

Małgorzata Marciniak, PCG

Małgorzata Marciniak beheert verschillende projecten, levert advies en professionele ontwikkeling en training aan onderwijsgevenden. Ze heeft managementervaring op het gebied van internationale onderwijsprojecten in Europa en Amerika. Ze is gespecialiseerd in schoolverbetering en schoolontwikkeling. Momenteel is ze bezig met een promotietraject op het gebied van het gebruiken van data voor schoolverbetering en verbeterde leerprestaties. Ze heeft een Master in de Engelse taalwetenschappen van de “University of Lodz” in Polen. Ze heeft ook interculturele communicatie gestudeerd aan de “University of Tampere” in Finland en projectmanagement aan Harvard in Amerika. Ze heeft een diploma projectmanagement behaald.

Aleksandra Mastalerz, PCG

Aleksandra Mastalerz is verantwoordelijk voor de organisatorische en administratieve zaken, alsmede de financiering van de projecten die door PCG Polen ondernomen zijn in samenwerking met zowel buitenlandse als binnenlandse partners. Ze behaalde haar ervaring op het gebied van het coördineren van trainingen, het leiden van een team van IT-ontwikkelaars en het ontwikkelen van informatiesystemen in een e-omgeving. Ze is afgestudeerd aan Technische Universiteit van Lodz, Business and Technology specialisatie, Internationale Faculteit Techniek. Ze verdedigde haar M.Sc. graad, daarbij diepgaand e-learning oplossingen analyserend en Learning Management Systems. Bovendien studeerde zij aan de Universiteit van Kopenhagen College of Engineering, waar ze werkte met het internationale team van studenten in het kader van het programma van de Europese Project Semester.