Wij zijn wij?
Modern Didactics Center is een non-profit, niet-gouvernementele organisatie voor volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen. Modern Didactics Center is in 1999 opgericht als een centrum verbonden aan de “Vilnius Pedagogical University” en de “Open Society Fund-Lithuania”.


Wat we doen?
We initiëren, ontwikkelen en leiden nationale en internationale projecten, ontwikkelen nieuwe programma’s, cursussen voor de lerarenopleiding en bedrijfsopleidingen, we voeren trainingen uit, ontwikkelen methodes voor scholen, geven advies over projectmanagement, doceer- en leerstrategieën, het plannen van lessen en toetsen etc. We organiseren ook studiebezoeken, seminars, conferenties, zomerscholen over verschillende onderwerpen en voeren onderzoek uit en publiceren hierover.


Waarom we betrokken zijn?
Wij houden ons vooral bezig met moderne doceer- en leerstrategieën en innovatieve aanpakken in het onderwijs. Het concept datagebruik is nieuw voor scholen in Litouwen. Docenten zijn niet bekend met deze methodologie. Er is behoefte aan ondersteuning op het gebied van het verzamelen, selecteren en gebruiken van data. 

Daiva Penkauskiene, Modern Didactics Center

Daiva Penkauskiene is sinds 1999 direcetur van het Modern Didactics Center. Ze heeft een Master in Litouwse taal en literatuur (Vilnius Universiteit, 1987) en in management (“University of Management” en “Economics & BI Norwegian School of Management”, 2010). Haar werkervaring: docent Litouwse taal en literatuur aan een gymnasium, onderzoeksmedewerker aan onderzoeksinstituten, onderwijsprojectcoördinator bij het “Open Society fund”, Lithuania, docent aan de “Vilnius Pedagogical University”. Ze heeft gewerkt als trainer, adviseur en expert op het gebied van kritische denkmethoden, anticorruptie onderwijs, projectmanagement, moderne doceer- en leerstrategieën, universiteitsdidactiek en andere programma’s. Ze is ook onderzoeker, auteur, coauteur en editor van verschillende onderwijspublicaties.

Lina Grinyte, Modern Didactics Center

Lina Grinyte heeft een bachelor degree in de sociale pedagogiek ( Vilnius pedagogical university, 2004) en een master in sociaal werk ( Vilnius pedagogical university, 2006). Haar professionale ervaring en expertise: ontwikkeling en implementatie van nationale en internationale projecten,voorbereiden van de inhoud en financien van een project en programma rapporten, organiseren en indienen van onderzoeksaanvragen. Ze is ook werkzaam als trainer projectmanagement, consultant en expert projectmanagement.

Asta Matonytė, Modern Didactics Center

Asta  Matonytė is sinds 2009 assistent project- en programmacoordinator bij het Modern Didactics Center. Ze heeft een bachelor sociale pedagogiek (Vilnius pedagogische Universiteit, 2010) en momenteel volgt ze de master publieke administratie aan de Vilnius Universiteit met als afstudeerrichting internationale relaties en politiek. Haar ervaring en expertise: administratie van nationale en internationale projecten, ontwikkeling, implementatie en coördinatie van onderwijskundig onderzoek (vragenlijsten) en documenteren van programma's.