Nieuws

DATAUSE project gepresenteerd op de internationale conferentie - Ecer 2012 - in Cadiz, Spanje, september 2012

Van 17-21 september hebben Kim Schildkamp, Andreas Breiter, Louisa Karbautzki en Małgorzata Marciniak deelgenomen aan de European Conference on Educational Research (Ecer 2012) georganiseerd in Cadiz, Spanje.

Ze hebben het DATAUSE project gepromoot door het geven van presentaties over het project was perfect paste binnen het overkoepelende thema van de conferentie - Onderwijsonderzoek moet vrijheid, onderwijs en ontwikkeling promoten in alle landen.De onderwerpen die gepresenteerd zijn op de conferentie:
  • Het gebruik van data in de verschillende landen: Ontwikkeling van een data gebruiken framework
  • Datagebruik in scholen: een cross country survey onderzoek
  • EU DATAUSE project: Ontwikkeling van de DATAUSE training
Voor meer informatie over dit evenement kunt u terecht op de website: http://www.eera-ecer.de/ecer2012/DATAUSE projectpartner bijeenkomst en conferentie in Vilnius, Litouwen, augustus 2012

DATAUSE projectpartners zijn voor de 5de keer in Litouwen bijeengekomen om het project te bespreken en plannen voor de volgende stappen in de richting van de afronding te bespreken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Modern Didactics Center in Vilnius, van 28 tot en met 30 augustus 2012. Naast de projectpartners waren ook leden van de verschillende datateams aanwezig. De focus lag hierbij op het delen van ervaringen en het geven van feedback op de datateam training. 


Daarnaast was er een conferentie georganiseerd in Hotel "Artis", Liejyklos 11/23, Vilnius op 29 augustus 2012, 10:00-13u15. Het leidende thema van de conferentie was: Het gebruik van gegevens voor het verbeteren van school en de leerlingprestaties - samenvatting van het EU DATAUSE project. Dit was tevens een evaluatie van het twee jaar durende proect, de implementatie en het diende als een platform om te netwerken en om te bekijken hoe het project kan leiden tot onderwijsverbetering in de verschillende landen. Het programma van de conferentie was:

1. Welkom en introductie van de Conferentie;
2. Presentatie van het gehele project;
3. Beschrijving van het werk en de ervaringen van de datateams (Litouwen, Duitsland, Nederland en Polen);
4. Discussie over hoe de data gebruik past in het systeem van externe evaluatie in Litouwen;
5. Hoe gegevens te gebruiken om wiskundeprestaties van studenten te verbeteren en het zitten blijven te verminderen?
6. Hoe kan de data gebruik scholen helpen met interne evaluatie?
7. Vragen en antwoorden sessie. 

47 deelnemers namen deel aan de conferentie, onder hen - vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,National School Assessment Agency, Education Development Centre, verschillende mensen van scholen


DATAUSE project gepresenteerd op de internationale conferentie - ITEM - in Bremen, Duitsland, augustus 2012

Van 5-8 augustus 2012 kwamen internationale onderzoekers en deskundigen uit de onderwijswereld bijeen om de stand van zaken en toekomstige uitdagingen te bespreken op het gebied van het gebruiken van informatie en communicatie technologie in het onderwijs. Het ging hierbij om zaken als informatie management systemen voor scholen tot administratiesystemen voor universiteiten, waarbij het ging om vragen als de effecten van dit soort systemen op het plannen en besturen in organisaties. Onderwerpen als data bescherming en informatiebeveiliging zijn besproken, maar ook de structuren van informatie management systemen en verschillen per staat als het gaat om het managen van onderwijsorganisaties. Hier is het DATAUSE project ook gepresenteerd.


De deskundigen kwamen uit de Verenigde Staten, Nederland, Polen, Australië, Noorwegen, Turkije en Duitsland. De conferentie werd georganiseerd door de werkgroep "IT in Educational Management" van de "International Federation of Information Processing (IFIP)", een sub-organisatie van UNESCO, gewijd aan de verspreiding van de bevindingen uit onderzoek en praktijk van de informatica. Lokale organiseerder was de werkgroep "Information Management" van de "Department Mathematics and Computer Science" van de Universiteit van Bremen, samen met het Instituut voor Information Management Bremen GmbH (ifib).

 


Britse partner, SSAT niet meer betrokken bij het ​​project DATAUSE

Wij vinden het jammer mede te delen dat de Britse partner - Specialist Schools and Academic Trust (SSAT) niet langer betrokken is bij het DATAUSE project door verandering van haar juridische status. Public Consulting Group neemt de resterende taken en verantwoordelijkheden van de Britse partner over om het project succesvol te implementeren en af te ronden.


DATAUSE project gepresenteerd op de nationale conferentie - EMSE - in Berlijn Duitsland, juni 2012

Van 28 t/m 30 mei namen Małgorzata Marciniak en Ewa Kochanowska van Public Consulting Group deel aan de 3e Top van Stockholm voor Top Level schoolleiders in Stockholm, Zweden (http://www.stockholmsummit.se/) waar het DATAUSE project hebben gepromoot.

Zij presenteerden het curriculum en de huidige stand van zaken in de vijf partnerlanden en de praktische ervaring met de twee pilot-scholen in Duitsland. Ook werden de randvoorwaarden en mogelijkheden voor de verspreiding van het DATAUSE project in Duitsland besproken met de deelnemers aan de EMSE conferentie.


DATAUSE project gepresenteerd op de 3e Top van Stockholm voor Top Level School Leaders in Stockholm, Zweden, mei 2012

Van 28 t/m 30 mei namen Małgorzata Marciniak en Ewa Kochanowska van Public Consulting Group deel aan de 3e Top van Stockholm voor Top Level schoolleiders in Stockholm, Zweden (http://www.stockholmsummit.se/) waar het DATAUSE project hebben gepromoot.

Het doel van deze Top (evenals de vorige twee edities) was een ontmoetingsplaats voor schoolleiders en andere managers in scholen te creëren.  Hier konden mensen leren over wereldwijde trends en veranderingen in schoolbeleid en tevens konden ze leren van elkaar om op deze wijze na te denken over onderwijsverbetering.DATAUSE project gepresenteerd op de nationale conferentie - EMSE - in Berlijn Duitsland, juni 2012

In het kader van de 15e EMSE conferentie ("Empiriegestützte Schulentwicklung" / "Data-Driven Development School") in Berlijn, 15 juni 2012, hebben Professor Andreas Breiter en Louisa Karbautzki  de DATAUSE training gepresenteerd.

Zij presenteerden het curriculum en de huidige stand van zaken in de vijf partnerlanden en de praktische ervaring met de twee pilot-scholen in Duitsland. Ook werden de randvoorwaarden en mogelijkheden voor de verspreiding van het DATAUSE project in Duitsland besproken met de deelnemers aan de EMSE conferentie.


Partner bezoek aan een conferentie georganiseerd door de American Education Research Association (AERA), april 2012

In april 2012 heeft een van de project partners, Kim Schildkamp, de American Educational Research Association conferentie in Vancouver, Canada bezocht. Er waren ongeveer 13.000 mensen vanuit de hele wereld aanwezig. 

Tijdens een ICSEI (International Congress of School Effectiveness and Improvement) data use network bijeenkomst heeft Kim het EU data use project uitgebreid kunnen bespreken met andere onderzoekers. Ook kon ze het project bespreken tijdens andere formele en informele AERA sessies. Onderzoekers van o.a. Amerika, Canada en Zweden waren zeer geïnteresseerd in het project.


Dit datagebruik project is gepresenteerd op een internationale onderwijskundige conferentie in Malmö, Zweden.

 Van 4 januari tot 7 januari hebben Kim Schildkamp, Louisa Karbautzki, Malgorzata Marciniak en David Ronka deelgenomen aan de "International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI http://www.icsei.net/icsei2012/) in Malmö, Zweden. Hier hebben zij ook een symposium georganiseerd over dit project over het gebruiken van data voor schoolverbetering. Voor deze conferentie hebben zij samen drie papers geschreven en gepresenteerd: 

  • The Use of Data Across Countries: Development of a Data Use Framework, author: Kim Schildkamp
  • Data Use in Schools: A Cross Country Survey Study, authors: Andreas Breiter and Louisa Karbautzki
  • Development of the Data Use Professional Development Course, authors: Małgorzata Marciniak and David Ronka. 
Op de conferentie was er tevens gelegenheid om te netwerken met verschillende mensen actief op het gebied van onderwijsverbetering.


4e bijeenkomst van de projectpartners in Bremen

Alle vijf projectpartners (Public Consulting Group (PCG), Institute for Information Management (ifib), Specialist Schools and Academies Trust (SSAT), University of Twente (UT) and Modern Didactics Center (MDC)) zijn 14 en 15 december bijeen gekomen in Bremen, Duitsland. Tijdens verschillende werksessies hebben ze verschillende onderwerpen besproken m.b.t. de pilot datateam cursus die momenteel geïmplementeerd wordt in 10 Europsese scholen, informatieverspreiding m.b.t. dit project en de website. 

Momenteel volgen 10 professionele leergemeenschappen de datateam cursus, die docenten leert hoe data stap voor stap gebruikt kan worden om het onderwijs te verbeteren. Via een gestructureerd stappenplan werken ze met behulp van data aan een bepaald probleem binnen de school. Alle projectpartners zijn druk met het promoten van dit project, bijvoorbeeld via conferenties, e-mail lijsten, nieuwsbrieven maar ook via informele communicatiekanalen. Deze website wordt continu vernieuwd zodat goed zichtbaar is wat er gebeurt rondom dit project. 

De bijeenkomsten helpen om te reflecteren op de ondernomen activiteiten, na te denken over de volgende stappen en het proces te bewaken. De volgende bijeenkomst vindt in Augustis plaats in Vilnius, Litouwen. 


De Londen workshop

De datacoaches van de vijf verschillende deelnemende landen zijn in augustus in Londen bij elkaar gekomen. Hier zijn ze getraind in het gebruiken van de ontwikkelde cursusmaterialen. Tijdens deze training is er gebruik gemaakt van een dataset van een anonieme Europese school. Datacoaches konden met behulp van deze data aan de slag met het identificeren van problemen en oorzaken. Hierna konden de datateams een actieplan ontwikkelen en een evaluatieplan voor de door hun bedachte maatregelen. Door het volgen van deze training kunnen de datacoaches nu binnen hun eigen school in datateams aan de slag met eigen data. 

De datacoaches waren erg tevreden over de kwaliteit van de training en waren ervan overtuigd dat ze het geleerde zouden kunnen toepassen in hun eigen school. Een aantal opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de evaluatie van de training:

"De sfeer was erg goed en de presentaties waren dat ook. We hebben veel geleerd en genoten van de internationale communicatie over de praktijk in verschillende scholen."

"Het was heel informatief en het gebruikte materiaal is zeer goed."

"Een goede combinatie van theorie en praktijk in een goede sfeer."

"We waren erg blij met deze kans om over data na te denken en hoe belangrijk het gebruiken van data voor scholen is. En met de kans om internationale collega's te ontmoeten en ideeën van hun te horen."

In deze periode gaan we het ontwikkelde programma in tien scholen implementeren. Deze tien scholen gaan aan de slag met een datateam. Ook besteden we aandacht aan het verspreiden van de opgedane kennis en materialen van dit project. We gaan dit project onder de aandacht brengen van een breed publiek.