Over het project‎ > ‎

Verwachte uitkomsten

Het onderzoek naar datagebruik in alle deelnemende landen heeft geleid tot een datagebruik model. Doordat dit model gebaseerd was op onderzoek uit alle deelnemende landen, zijn de uitkomsten van dit project ook relevant  voor het onderwijs in de deelnemende landen Polen, Duitsland, Engeland, Nederland en Litouwen.
  • De website voor dit project is in de talen van alle deelnemende landen vertaald, zodat alle kennis opgedaan in dit project makkelijk gedeeld kan worden.
  • De uitkomsten van de onderzoeken naar datagebruik in de verschillende landen zijn op een rijtje gezet en gedeeld met de internationale gemeenschap
  • We hebben een vragenlijst ontwikkeld waarmee scholen hun sterke en zwakke punten op het gebied van datagebruik kunnen identificeren. We hebben de deelnemende scholen ondersteund in het afnemen van deze vragenlijst.
  • We hebben professionele leergemeenschappen (datateams) in de scholen in de verschillende landen opgezet en mensen binnen deze teams opgeleid tot datacoach.
  • We hebben training en ondersteuningsmateriaal ontwikkeld voor iedere projectpartner en zullen dit werk blijven delen in de toekomst.
  • We zullen deze activiteiten ook delen met andere landen en de EU door alle informatie beschikbaar te maken via een gecoördineerde disseminatiestrategie.
Met het datateamtrainingsmateriaal (stappenplan bestaande uit 11 modules) en de vragenlijst beschikken Europese scholen over een aantal tools waarmee ze datagebruik voor onderwijsverbetering kunnen promoten binnen Europese scholen. Met de vragenlijst kan de schoolleiding van een school onderzoeken in welke mate de school al bezig is met het gebruiken van data en wat de sterke en zwakke punten van de school zijn op dit gebied. Het datateamtrainingsmateriaal kan ingezet worden op scholen (door bijvoorbeeld een onderwijsadviseur) en omvat o.a. tools, protocollen en activiteiten waarmee datagebruik binnen de school gestimuleerd kan worden. Op deze manier wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een cultuur waarin het baseren van beslissingen (over beleid, curriculum en lessen) op data centraal staat.

Als gevolg van de terugtrekking van de Engelse partner - Specialist Schools and Academies Trust (SSAT), heeft Public Consulting Group (PCG) alle verantwoordelijkheden van SSAT overgenomen om te garanderen dat het project door ging en dat deze effectief en op tijd afgerond werd. Ter compensatie van de terugtrekking en om ten volle de kennis die in dit project is opgedaan te benutten heeft PCG de marketing en verspreiding van de kennis van het project geïntensiveerd. Ook heeft PCG op basis van de opgedane ervaring de data use training verbeterd om meer nog meer aan te sluiten bij de wensen van de doelgroep. Hiermee is bij gedragen aan de duurzaamheid van de uitkomsten van dit project.