Over het project‎ > ‎

Doelen

Het hoofddoel van dit project was het ontwikkelen van vaardigheden van schoolleiders om teams te faciliteren die data gebruiken om hun onderwijs te verbeteren door: 
  • Het ondersteunen van de schoolleiding in het ontwikkelen van een visie op datagebruik voor schoolverbetering
  • Kennis te ontwikkelen met betrekking hoe goed gebruik te maken van beschikbare data binnen de school
  • Vaardigheden te ontwikkelen, zoals toetsvaardigheden, vraagformulering, dataverzameling, data-analyse, plannen van actie en monitoren van vooruitgang en
  • Het ondersteunen van schoolleiders in het gebruiken van data om beslissingen rondom beleid, het curriculum, de onderwijspraktijk en leerlingen op te baseren.
Om dit te bereiken hebben we de volgende doelstellingen opgesteld:
  • Onderzoek doen naar hoe data gebruikt kan worden om instructie te verbeteren
  • Een datagebruikvragenlijst ontwikkelen en afnemen op scholen om de mate van datagebruik te meten
  • Een datagebruiktraining (o.a. een datagebruikstappenplan) ontwikkelen die datateams kunnen gebruiken
  • Coaching aanbieden aan de datateams.