Over het project


Het doel van dit project was het ontwikkelen van vaardigheden van docenten en schoolleiders in professionele leergemeenschappen (hierna datateams) in het effectief gebruiken van data (in Nederland ook wel opbrengstgericht werken genoemd). Het effectief gebruiken van data kan leiden tot onderwijsverbetering (betere leerprestaties).

Om dit doel te bereiken hebben we gebruik gemaakt van “best practice” voorbeelden uit andere landen met betrekking tot datagebruik in scholen. Wij hebben scholen ondersteund in het effectief gebruiken van data. Ook hebben we benchmarks ontwikkeld zodat scholen op basis van deze benchmarks met behulp van data kunnen reflecteren op hun eigen funtioneren.


We gaan hiervoor aan de slag met datateams binnen scholen. Deze datateams, bestaande uit docenten en schoolleiders, leren hoe zij effectief data kunnen gebruiken om hun onderwijs te verbeteren. Doordat de datateams hun collega's op school betrekken bij het onderzoek, creëren zij betrokkenheid binnen de school om met behulp van data het onderwijs te verbeteren.