Naudingos nuorodos

Tinklapis

Trumpas aprašymas

Nyderlandų švietimo inspektūra

http://www.onderwijsinspectie.nl/home

Nyderlandų švietimo inspektūra yra atsakinga už mokyklų ir kitų švietimo institucijų patikrą.

SLO - Nyderlandų ugdymo programų kūrimo institutas

http://www.slo.nl/primair/themas/opbrengstgericht/

SLO – tai Nyderlandų ugdymo programų kūrimo institutas, formuojantis švietimo politiką, siejant ją su tyrimais ir mokymo praktika. Duomenų naudojimas yra viena iš jų interesų sričių.

Nyderlandų  nacionalinė Vyriausybė

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Tai vyriausybinis tinklapis, kuriame galima rasti įvairių publikacijų apie duomenų naudojimą.

Švietimo kaitos institutas (IQB)

http://www.iqb.hu-berlin.de/

IQB pagrindiniai tikslai – švietimo standartų kūrimas, jų taikymas, standartizavimas ir jų tyrinėjimas, glaudžiai bendradarbiaujant su federalinėmis vyriausybėmis, nacionaliniais ir tarptautiniais tyrimų institutais, kitomis organizacijomis.

Tinklas EMSE

http://www.emse-netzwerk.de/

EMSE – tai ekspertų konferencija, kurioje svarstomi mokyklų tobulinimo klausimai, paremti empiriniais tyrinėjimais ir projektais, siekiant kokybiško mokyklų darbo ir pažangos.

Žurnalas Empirinė pedagogika

http://www.vep-landau.de/ZeitschriftEmpirischePaedagogik.htm

Vokiečių elektroninis žurnalas, spausdinantis straipsnius pedagogikos, sociologijos, psichologijos, užsienio kalbų studijų klausimais.

Švietimo tyrimų žurnalas

http://www.bildungsforschung.org

Vokiečių elektroninis žurnalas, turintis įvairių švietimo publikacijų paieškos sistemą.

Vokiečių švietimo portalas

http://www.fachportal-paedagogik.de/

DIPF (Leibniz'o švietimo tyrimų ir informacijos institutas)  literatūros įvairiais pedagoginiais klausimais duomenų bazė.

Centrinė egzaminų valdyba Lenkijoje

http://www.cke.edu.pl/

Tai institucija, atsakinga už išorinių egzaminų sistemą Lenkijoje. Publikuoja ataskaitas apie Lenkijos mokinių pasiekimus.

Švietimo tyrimų insitutas Lenkijoje

http://www.ibe.edu.pl/

IBE atlieka ir bendruosius, ir veiklos tyrimus, publikuoja ekspertų pasisakymus švietimo politikos ir praktikos klausimais. Ši institucija paskelbė ataskaitą apie valstybinę Lenkijos švietimo padėtį ir situaciją, taip pat pateikdama išsamius Lenkijos švietimo duomenis.

ERIC

http://www.eric.ed.gov/

Švietimo išteklių informacijos centras (JAV), kuris renka ir kaupia įvairius švietimo išteklius.

Kas veikia švietime

http://ies.ed.gov/ncee/wwc/

Interneto svetainė, kuruojama Švietimo mokslo instituto, kurios paskirtis "teikti esminę ir patikimą informaciją apie tai, kas švietime veikia".

IES REL tinklas

http://ies.ed.gov/pubsearch/

Švietimo mokslo instituto (JAV) parengta publikacijų iš dešimties regioninių švietimo laboratorijų paieškos sistema.

Teksaso universiteto Duomenų naudojimo tinklapis

http://edadmin.edb.utexas.edu/datause/index.htm

Švietimo administracijos departamentas, Švietimo koledžas; publikuoja straipsnius; tinklalapį sukūrė Jeffrey Wayman, vadinamas "vyriausiuoju duomenų čempionu".

SEDL (Pietvakarių švietimo pėltros laboratorija)

http://www.sedl.org/

Tai privati, pelno nesiekianti švietimo tyrimų, kūrimo ir sklaidos organizacija (RD and D), įsikūrusi Austin'e, Teksase.

RTI veiklos tinklas

http://www.rtinetwork.org/

JAV nacionalinio neįgaliųjų mokymo centro programa.

IDEA partnerystė

http://www.ideapartnership.org/journals.cfm

IDEA partnerystė atspindi 55 nacionalinių organizacijų, techninės pagalbos teikėjų, įvairių kitų organizacijų, asociacijų, agentūrų   bendradarbiavimo veiklas, vykdomas valstybės ir regioniniais lygmenimis. Paspaudus nuorodą "Many Voices" galima rasti šimtus straipsnių ir citatų iš įvairių internetinių žurnalų ir kitų šaltinių.

RAND Perspektyvių praktikų tinklas

http://www.promisingpractices.net

RAND korporacijos interneto svetainė, kurios tikslas "teikti kokybišką, įrodymais pagrįstą informaciją apie tai, kas gerina, tobulina vaikų, jaunimo ir jų šeimų gyvenimą".


Visa interneto svetainės medžiaga buvo patikrinta mokslinio tikslumo, atitikimo ir aiškumo prasme.