Konferencijų pristatymai

Susitikimas AERA 2012, angl. Atsisiųski

CREMOLE projekto partnerių susitikimas, angl. Atsisiųski

Konferencija Švietimo pridedamoji vertė, lenk. Atsisiųski

Konferencija EMSE, vok. Atsisiųski

Konferencija ICSEI 2012, ifib, 1 dalis, angl. Atsisiųski

Konferencija ICSEI 2012, ifib, 2 dalis, angl. Atsisiųski

Konferencija ICSEI 2012, Public Consulting Group, angl. Atsisiųski

Konferencija ICSEI 2012, University of Twente, 1 dalis, angl. Atsisiųski

Konferencija ICSEI 2012, University of Twente, 2 dalis, angl. Atsisiųski

Konferencija ITEM 2012, angl. Atsisiųski

Konferencija Leading Edge 2011, angl. Atsisiųski

Pristatymas Regioninei egzaminų tarybai 2011, lenk. Atsisiųski

Konferencija Onderzoek in de school, oland. Atsisiųski

Konferencija OSKKO 2011, angl. Atsisiųski

Konferencija OSKKO 2011, lenk. Atsisiųski

Konferencija OSKKO 2012, lenk. Atsisiųski

Konferencija Twents Meesterschap 2011, oland. Atsisiųski