Kas mes esame?
Twente yra verslo tyrimų universitetas Nyderlandų karalystėje, teikiantis akademinį išsilavinimą ir atliekantis tyrimus ypatingai plačiame veiklų spektre – nuo švietimo tyrimų iki viešojo administravimo, taikomosios fizikos bei biomedicinos technologijų. 

Ką mes veikame?
Universitetas turi tris pamatines veiklos sferas: švietimą, tyrimus ir valorizaciją. Pastaroji reiškia žinių perteikimą visuomenei ir jų naudojimą komerciniais tikslais. Universitetas yra pelnęs tarptautinį pripažinimą švietimo tyrimų srityje. Šiame projekte dalyvauja Programų kūrimo ir švietimo inovacijų skyrius. Šio skyriaus tyrėjai yra ir duomenų rinkimo, analizės bei taikymo sprendimų priėmimo procese specialistai, dirbinantys su mokyklų bendruomenėmis profesinio tobulinimo srityje. Daugiau apie universitetą: http://www.utwente.nl/gw/co/en/

Kodel mes projekte?
Atliekamų tyrimų tikslas - padėti mokykloms efektyviau naudotis turimais duomenimis, ugdant mokyklų specialistus, lyderius, mokant naudotis duomenų paieškos, atrankos, supratimo, analizės ir tikslingo panaudojimo sprendžiant aktualias mokyklos problemas. Universitetas dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose šioje srityje, yra įsteigęs tarptautinį organizacijų tinklą ir jam vadovauja: http://www.icsei.net/icsei2011/datausenetwork
 

Kim Schildkamp, University of Twente

https://sites.google.com/site/datausede/our-partners/university-of-twente/Kim%20Schildkamp.jpg?attredirects=0
Kim Schildkamp yra patyrusi švietimo tyrėja. Jos tyrimų sritis - duomenų naudojimas mokyklų tobulinimui. Viena iš projektų, kuriame ji dalyvauja, skirtas mokyklų lyderių ir mokytojų komandoms tarpusavyje bendradarbiaujant tikslingai naudoti duomenis mokyklų tobulinimui. Ji yra laimėjusi keletą apdovanojimų, liudijančių apie jos darbo kokybę – Fulbright, AERA mentorystės apdovanojimus. Ji vadovavo ir atliko keletą studijų šia tema ir išleido mokslinių straipsnių recenzuojamuose žurnaluose:  • Schildkamp, K., Visscher, A. J., & Luyten, H. (2009). The effects of the use of a school self-evaluation instrument. School Effectiveness and School Improvement, 20(1), 69-88. 
  • Schildkamp, K., & Teddlie, C. (2008). School Performance Feedback Systems in the USA and in the Netherlands: A comparison. Educational Research and Evaluation, 14(3), 255-282. 
  • Schildkamp, K., & Kuiper, W. (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and Teacher Education, 26(3), 482-496.
Taip pat ji yra tarptautinio duomenų naudojimo specialistų ir tyrėjų tinklo steigėja ir pirmininkė: http://www.icsei.net/icsei2011/datausenetwork
 
Daugiau informacijos: