Kas mes esame?
Public Consulting Group (PCG) – tai tarptautinė konsultavimo kompanija, kurioje dirba daugiau nei 800 profesionalų 31 skyriuje JAV, Kanadoje ir Lenkijoje. Beveik 25 metus PCG dirba su įvairiomis valstybinėmis institucijomis, padėdamos racionaliai naudoti išteklius siekiant savo tikslų, teikti kokybiškas paslaugas klientams. PCG darbuotojai teikia konsultacijas su turiniu ir naujomis technologijomis susijusiais klausimais. 

Ką mes veikiame?
PCG dirba su viešojo sektoriaus organizacijomis švietimo, sveikatos apsaugos ir technologijų bei žmogiškųjų išteklių srityse. Organizacija brangina ilgalaikes partnerystes, siekia tvarių rezultatų suteikdama išskirtines paslaugas savo klientams. Organizacija laikosi pozicijos kurti savo klientams pridėtinę vertę kasdien, kitaip darbas laikomas neatliktu iki galo. Daugiau apie mus galite sužinoti apsilankę tinklapyje: www.pcgeu.com

Kodėl mes projekte?
PCG profesionalai, dirbantys švietimo srityje, siekia padėti mokykloms ir kitoms besimokančioms organizacijoms tobulinti sprendimų priėmimo procesą ir pasiekti apčiuopiamų mokinių pažangos planavimo, mokyklos skaidraus valdymo ir atskaitomybės rezultatų. PCG siekia tapti lyderiu paslaugų teikimo srityje, derinat valdymą su inovatyviomis technologijomis Lenkijoje ir Europos Sąjungoje. PCG siekia ilgalaikių tikslų kurdama partnerystės tinklus su partneriais, turinčiais panašių interesų švietimo srityje.

William Mosakowski, PCG

William Mosakowski įkūrė organizaciją 1986 m., derindamas savo verslo interesus su augančia administravimo patirtimi viešajame sektoriuje. Organizacija nuo trijų asmenų peraugo į 800 profesionalų komandą, dirbančią 31 kompanijos biuruose JAV, Kanadoje ir Lenkijoje. Būdamas organizacijos Prezidentu ir Vykdančiuoju direktoriumi, Bill Mosakowski dirba ir su strateginiais, ir su kasdieniais organizacijos uždaviniais. Jis yra įgijęs bakalauro laipsnį Clark universitete ir yra Patikėtinių valdybos direktorius.
 

Colleen Burns, PCG

Colleen Burns yra vyresnioji konsultavimo padalinio vadovė, jos profesinės sritys - švietimo duomenų sistemų kūrimas ir įgyvendinimas, reikalavimų verslui ir sistemoms kūrimas, strateginių tikslų nustatymas ir mokyklos veiklos planavimas, profesinis tobulinimas ir mokymai, kaitos valdymas. Ji turi švietimo duomenų auditavimo patirties, moksleivių, priklausančių rizikos anksti „iškristi“ iš švietimo sistemos grupei, indikatorių sistemų kūrimo patirties, strategijų, skirtų duomenų sklaidai per valstybines institucijas ir sistemas, vystymas. Colleen Burns turi Hamilton koledžo menų bakalauro laipsnį, Yale universiteto verslo administravimo ir Harvard universiteto švietimo magistrolaipsnius.

David Ronka, PCG

David Ronka kuria ir vykdo profesinio tobulinimo programas mokyklų lyderiams, padeda jiems tikslingai naudotis duomenimis, siekiant moksleivių pažangos, tobulinat mokyklos valdymą. David Ronka įgijo švietimo magistro laipsnį Harvard universitete ir yra Harvard vasaros instituto lektorius, dirbantis su įvairiais pasaulio švietėjais duomenų rinkimo, analizės ir naudojimo klausimais, padedantis tobulinti duomenų naudojimą. Publikacijos: Data Wise in Action: Stories of Schools Using Data to Improve Teaching and Learning (Boudett & Steele, 2007); Bendraautorius Answering the Questions that Count, Education Leadership (Ronka, et al., 2008).

Christen Hunter, PCG

Christen Hunter turi 14 metų darbo su viešojo sektoriaus klientais, diegiant technologijas patirtį. Christen Hunter kuria ir įgyvendina IT sprendimus, padedančius mokykloms valdyti duomenis ir administravimo procesą. Ji turi specialiojo ugdymo, individualizuoto mokymo planavimo, profesinio tobulinimo, duomenų naudojimo mokyklose projektų patirties.Ji turi Furman universiteto menų bakalauro ir Ohio valstybinio universiteto viešojo administravimo magistro laipsnius.

Małgorzata Marciniak, PCG

Małgorzata Marciniak administruoja projektus, teikia konsultacijas mokytojų profesinio tobulinimo klausimais ir pati veda mokymus. Ji turi ES ir JAV projektų valdymo patirties. Profesinio domėjimosi sritys - švietimo organizacijų planavimo tobulinimas, kaitos valdymas. Daktaro darbas, kurį ji rašo, yra apie duomenų naudojimą mokyklų tobulinimui ir moksleivių pažangai. Anglų filologijos magistro laipsnį ji įgijo Lodzės universitete. Taip pat ji studijavo tarpkultūrinę komunikaciją Tampere universitete Suomijoje ir projektų valdymą Harvard universitete. Turi projektų valdymo specialisto sertifikatą.
 

Aleksandra Mastalerz

Aleksandra Mastalerz yra atsakinga už organizacinius ir administracinius klausimus, taip pat už finansinius PCG su užsienio ir šalies partneriais vykdomų projektų klausimus. Ji turi mokymų koordinavimo, vadovavimo IT komandai ir informacinės sistemos, veikiančios elektorininėje aplinkoje kūrimo patirties. Yra baigusi Verlso ir Technologijų programą, Tarptautiniame inžinerijos fakultete, Lodzės Technikos universitete. Ji apgynė savo magistro laipsnį nagrinėdama elektroninio mokymosi sprendimus ir mokymosi vadybos sistemas. Be to, studijavo Kopenhagos inžinerijos universiteto kolegijoje, kur dirbo drauge su tarptautine studentų komanda pagal Europos projektų semestro programą.