Kas mes esame
Šiuolaikinių didaktikų centras - tai nevyriausybinė, pelno nesiekianti švietimo organizacija, dirbanti mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo bei tęstinio suaugusiųjų mokymosi srityse. Centras veikia nuo 1999m. pabaigos, įsteigtas Vilniaus pedagoginio universiteto ir Atviros Lietuvos fondo iniciatyva kaip tarp-universitetinis centras.


Ką mes veikame
ŠDC inicijuoja, kuria ir vykdo nacionalinius bei tarptautinius projektus, kuria naujas programas bei kursus būsimiems ir esamiems mokytojams, organizuoja seminarus, kuria metodines priemones mokykloms, konsultuoja ir ekspertuoja inovatyvių, šiuolaikinių metodikų bei strategijų, projektų valdymo, pamokų planavimo ir vertinimo, mokyklų veiklos tobulinimo ir kt. klausimais. Centras taip pat organizuoja mokymosi ir keitimosi patirtimi vizitus, seminarus, konferencijas, vasaros stovyklas įvairiais aktualiais švietimo klausimais, atlieka tyrimus, leidžia projektų metu sukurtas priemones.


Kodėl mes projekte
Pagrindinė mūsų veiklos interesų sritis - šiuolaikinės mokymo(si) strategijos ir švietimo naujovės. „DATAUSE“ samprata yra ganėtinai naujas reiškinys Lietuvos mokyklose, todėl susipažinimas su metodologija, tikslingas duomenų rinkimas, atranka ir pasinaudojimas jais yra labai aktualus šiandienos švietimo kontekste

 

Daiva Penkauskiene, Modern Didactics Center

Daiva Penkauskienė yra Šiuolaikinių didaktikų centro vadovė nuo 1999 m. Ji turi lietuvių kalbos ir literatūros (Vilniaus universitetas, 1987m.) ir vadybos bei verslo administravimo (ISM, Lietuva, BI Norvegija, 2010 m.) magistro laipsnius. Darbo patirtis: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja gimnazijoje, mokslinė bendradarbė Pedagogikos mokslinio tyrimo ir Lietuvių literatūros bei tautosakos institutuose, švietimo programų koordinatorė Atviros Lietuvos fonde, Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytoja. Taip pat ji dirba lektore, konsultante ir eksperte Kritinio mąstymo ugdymo, Antikorupcinio švietimo, Šiuolaikinių mokymo(si) strategijų, universitetinės didaktikos ir kitose programose. Ji taip pat yra tyrėja, daugelio švietimo leidinių autorė ir bendraautorė bei redaktorė.

Lina Grinyte, Modern Didactics Center

Lina Grinytė yra Šiuolaikinių didaktikų centro projektų koordinatorė nuo 2004 m. Ji turi socialinės pedagogikos bakalauro (Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004 m.) ir socialinio darbo magistro (Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006) laipsnius. Jos profesinė patirtis: nacionalinių ir tarptautinių projektų kūrimas bei įgyvendinimas, turinio ir finansų ataskaitų rengimas, viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir jų organizavimas. Ji taip pat dirba projektų vadybos lektore, konsultuoja ir teikia ekspertinę pagalbą projektų vadybos klausimais.

Asta Matonytė, Modern Didactics Center


Asta Matonytė yra Šiuolaikinių didaktikų centro projektų ir programų koordinatorių asistentė nuo 2009m. Ji turi socialinės pedagogikos bakalauro (Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 m.) laipsnį. Šiuo metu studijuoja viešąjį administravimą ir yra Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos instituto magistrantė. Jos profesinė patirtis: nacionalinių ir tarptautinių projektų administravimas, tyrimų rengimas, atlikimas ir koordinavimas, projektų bei programų dokumentų tvarkymas.