Kas mes esame?    
Brėmeno Informacijos valdymo institutas, GmbH (ifib) pelno nesiekianti tyrimų ir konsultavimo organizacija, įsikūrusi Brėmeno universitete. Pagrindinės ifib veiklos sferos: e-valdymas ir edukacinės technologijos, tarpusavyje persipinančios projektinėje veikloje. 
 
Daugiau informacijos apie institutą galima rasti: www.ifib.de.
 

Ką mes veikiame ir kodėl esame įtraukti?

Nuo 2003 m. Brėmeno Informacijos valdymo institutas, GmbH (ifib) atlieka empirinius tyrimus ir formuojamuosius, proceso vertinimus apie IKT naudojimą valstybinėse institucijose. Švietimo technologijų padalinys ifib turi tyrimų apie duomenų naudojimą mokyklose patirties, juos atlieka bendradarbiaudamas su įvairiomis Vokietijos švietimo ministerijomis. Taip pat ifib organizavo pirmąją tarptautinę konferenciją apie sprendimų priėmimą mokyklose, naudojant duomenis, jos medžiaga išleista atskiru leidiniu. 


Andreas Breiter, ifib

Prof. Dr. Andreas Breiter yra informacijos valdymo ir švietimo technologijų profesorius Bremen universitete. Nuo 2003 m. jis yra vienas iš ifib direktorių ir vadovaujantis tyrėjas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, tiriančiuose duomenų naudojimą mokyklose. Jis turi ilgalaikės metodologinės patirties atliekant empirinius tyrimus švietimo institucijose (apžvalgos, focus grupės, stebėjimai

 

Louisa Karbautzki, ifib

Louisa Karbautzki, bakalaurė / magistrė, yra ifib mokslinė bendradarbė. Pagrindinė jos tyrimų sritis yra žiniasklaidos asignavimas, akcentuojant skaitmeninę media ir web 2.0. Ji įgijusi empirinių metodų taikymo švietimo kontekste patirties keliuose projektuose.
 
 

Emese Stauke, ifib

Dipl.-Inf. Emese Stauke yra ifib mokslinė bendradarbė. Ji yra vadovaujanti tyrėja lyginamųjų tyrimų projekte, nagrinėjančiame duomenų naudojimą mokyklose ir reikalavimus interneto valdymo informacinėms sistemoms (Vokietija, Nyderlandai ir Vengrija).
 
Our RSS feed

RSS | ifib