Naujienos

DATAUSE projektas pristatytas tarptautinėje konferencijoje - ECER 2012, Kadiše, Ispanijoje, 2012 m. rugsėjo mėnesį.

Kim Schildkamp, Andreas Breiter, Louisa Karbautzki ir Małgorzata Marciniak rugsėjo 17-21 d. dalyvavo Europos švietimo tyrimų konferencijoje (ECER 2012), vykusioje Kardiše, Ispanijoje.

Jie parengė DATASE projekto pristatymus, derančius su konferencijos tema - švietimo tyrimų svarba ugdymui, visų šalių laisvei ir vystymuisi. Pranešimai buvo parengti šiomis temomis: 
  • Duomenų naudojimas įvairiose šalyse: duomenų naudojimo schema; 
  • Duomenų naudojimas mokyklose: šalių analizė; 
  • ES DATAUSE projektas: mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo kurso rengimas.
Daugiau informacijos rasite:  http://www.eera-ecer.de/ecer2012/DATAUSE partnerių susitikimas ir konferencija Vilniuje, Lietuvoje, 2012 m. rugpjūtį

DATAUSE projekto partneriai susitiko penktąjį kartą Lietuvoje aptarti projekto eigą ir suplanuoti tolimesnius žingsnius jo užbaigimui. Susitikimą organizavo Šiuolaikinių didaktikų centras, 2012 m. rugpjūčio 28-30 d. jame dalyvaus ne tik projekto partneriai, bet ir į projekto įgyvendinimą įsitraukusių mokyklų komandų atstovai. Jie buvo įtraukti į dalijimosi patirtimi ir refleksijos veiklas, susijusias su duomenų naudojimo pilotinio kurso struktūra, turiniu ir organizavimu. 


Šio susitikimo metu, viešbutyje „Artis“ Vilniuje, rugpjūčio 29d., 10-13 val. vyko baigiamoji projekto konferencija. Pagrindinė konferencijos tema buvo: Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos – ES DATAUSE projekto santrauka. Ji skirta apžvelgti 2 metų trukmės projekto įgyvendinimą ir buvo naudinga siekiant nustatyti, kaip projektas prisideda prie pokyčių šalių mokyklose. Konferencijos programą sudarė: 

1. Dalyvių pasveikinimas ir konferencijos įžanga;
2. Trumpa projekto apžvalga;
3. Partnerių mokyklų mokytojų veiklos patirties apibūdinimas (Lietuva, Vokietija, Nyderlandai, Lenkija);
4. Aptarimas, kaip duomenimis paremtas požiūris siejasi su išoriniu auditu Lietuvoje; 
5. Kaip naudoti duomenis, siekiant pagerinti mokinių matematikos pasiekimus ir sumažinti kurso kartojimų skaičių?
6. Kaip į duomenis orientuotas požiūris gali prisidėti prie mokyklų vidinio vertinimo tobulinimo?
7. Klausimai ir atsakymai. 

Konferencijoje dalyvavo 47 dalyviai, tarp kurių Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Ugdymo plėtotės centro ir įvairių mokyklų atstovai. 


DATAUSE projekto pristatymas tarptautinėje konferencijoje ITEM Brėmene, Vokietijoje, 2012 m. rugpjūtį

2012 m. rugpjūčio 5-8 d. tarptautiniai švietimo srities tyrėjai ir ekspertai susitiko aptarti dabartinius informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo švietime rezultatus ir ateities iššūkius. Pranešimai vyravo nuo mokyklos valdymo sistemų iki universitetų administravimo ir aptartas klausimas, kokią reikšmę tarpininkavimo procesas turės švietimo institucijų planavimui ir valdymui. Buvo aptarti tokie aspektai kaip duomenų ir informacijos saugumas, nagrinėtas informacinių sistemų modelis ir dėl šalies ypatumų atsirandantys švietimo organizacijų vadybos skirtumai. DATAUSE projektas čia taip pat buvo pristatytas


Ekspertai atvyko iš JAV, Nyderlandų, Lenkijos, Australijos, Norvegijos ir Vokietijos. Konfereciją organizavo darbo grupė "Informacinės technologijos švietimo vadyboje" iš "Tarptautinės informacijos valdymo federacijos (IFIP)", esančios UNESCO organizacijos dalimi ir skirtos tyrimų bei informacinių technologijų mokslo praktikos ir tyrimų rezultatų sklaidai. Vietinis organizatorius yra darbo grupė "Informacijos vadyba" iš Brėmeno universiteto Matematikos ir informacinių technologijų fakulteto, kuri bendradarbiauja su Brėmeno Informacijos vadybos institutu GMBH (ifib). 

 


Partneris iš Jungtinės Karalystės - SSAT nebėra įtrauktas į projekto DATAUSE vykdymą 

Apgailestaudami pranešame, kad partneris iš Jungtinės Karalystės - Specialist Schools and Academic Trust (SSAT) nebedalyvauja projekte dėl pasikeitusio teisinio statuso. Viešojo konsultavimo grupė (PCG) perima Jungtinės Karalystės partnerio atsakomybes ir užduotis, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas užbaigtas.


DATAUSE projektas pristatytas nacionalinėje konferencijoje EMSE Berlyne, Vokietijoje, 2012 m. birželį

Penkioliktosios EMSE konferencijos (“Empiriegestützte Schulentwicklung”/”Duomenimis grįstas mokyklų tobulėjimas”) metu Berlyne, 2012 m. birželio 15d., profesorius Andreas Breiter ir Louisa Karbautzki pristatė DATAUSE mokymų konceptą. 

Jie pristatė koncepto turinį ir penkių šalių situacijos tyrimo rezultatus bei dviejų pilotinių Vokietijos  mokyklų praktinę patirtį. Be to, su EMSE konferencijos dalyviais buvo aptartos duomenų naudojimo koncepto sklaidos Vokietijoje galimybės ir sąlygos. 

Projektas DATAUSE pristatytas 3-iajame Stokholmo aukščiausio lygio mokyklų lyderių suvažiavime Stokholme. Švedijoje, 2012 m. gegužę

Gegužės 28-30 Małgorzata Marciniak ir Ewa Kochanowska iš Viešojo konsultavimo grupės (PCG) dalyvavo 3-iajame Stokholmo aukščiausio lygio mokyklų lyderių suvažiavime Stokholme, Švedijoje (http://www.stockholmsummit.se/), kur pristatė projektą DATAUSE. 

Šio suvažiavimo tikslas (kaip ir pastarųjų dviejų kartų) buvo suteikti susitikimo vietą mokyklų direktoriams ir kitiems svarbiausiems darbuotojams, kur jie galėtų sužinoti apie pasaulines tendencijas ir mokyklos politikos pokyčius, taip pat panaudoti patirtį sudarant mokyklų tobulinimo siūlymus.


Partnerių apsilankymas Amerikos švietimo tyrimų asociacijoje (AERA), 2012 m. balandį

2012 m. balandžio mėn. viena iš projekto partnerių  Kim Schildkamp apsilankė Amerikos švietimo tyrimų asociacijos konferencijoje Vankuveryje, Kanadoje. Maždaug 13 000 žmonių iš viso pasaulio dalyvavo konferencijoje. 

ICSEI Tarptautiniame mokyklų veiksmingumo ir tobulinimo kongrese, duomenų naudojimo tinklo susitikime Kim aptarė ES Comenius DATAUSE projektą su kitais tyrėjais. Ji turėjo galimybę aptarti projektą ir kitų, formalių ir neformalių, AERA sesijų metu. Tyrėjai iš JAV, Kanados, Švedijos ir kitų šalių buvo labai susidomėję projektu.  

DATAUSE projektas pristatytas tarptautiniame švietimo ekspertų forume Malmö mieste, Švedijoje, 2012 m. sausio mėnesį

Sausio 4-7 d. Kim Schildkamp, Louisa Karbautzki, Malgorzata Marciniak ir David Ronka dalyvavo tarptautiniame Mokyklų efektyvumo didinimo kongrese (ICSEI http://www.icsei.net/icsei2012/) Malmö mieste, Švedijoje, kur vadovavo projekto  “Efektyvus mokyklų duomenų naudojimas”  simpoziumui . DATAUSE projekto komanda konferencijai parengė 3 studijas, prisidedančias prie tarptautinės duomenų naudojimo tyrimų bazės plėtros:
  • Duomenų naudojimas šalyse: modelio plėtra, autorė Kim Schildkamp
  • Duomenų naudojimas mokykloje: tarptautinis tyrimas, autoriai: Andreas Breiter ir Louisa Karbautzki
  • Duomenų naudojimo kurso sukūrimas ir plėtra, autoriai: Małgorzata Marciniak ir David Ronka.
Konferencija  suteikė tarptautinio tinklo kūrimo galimybes įtraukiant švietimo lyderius, tyrėjus ir praktikus, kurie gali prisidėti prie projekto DATAUSE sklaidos. 


Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas Brėmene, gruodis 2012

Visi penki projekto partneriai (Viešojo konsultavimo grupė (PCG), Informacijos valdymo institutas (ifib), Mokyklų ir mokymo įstaigų specialistų tinklas (SSAT), Tventės universitetas (UT) ir Šiuolaikinių didaktikų centras (ŠDC)) gruodžio 14-15 d. susitiko Brėmene, Vokietijoje. Susitikimo metu partneriai aptarė klausimus, susijusius su Duomenų naudojimo kurso pilotavimo dešimtyje mokyklų eiga ir projekto sklaidos bei tinklapio lankomumo skatinimu.

Šiuo metu 10 besimokančiųjų mokyklų komandų iš visų projekto partnerių šalių išbando Duomenų naudojimo kursą, kurio metu, naudodamiesi struktūruotu duomenų naudojimu paremtu modeliu, mėgina išspręsti nustatytas jų mokyklų problemas. Visi partneriai vykdo projekto DATAUSE sklaidą konferencijų metu, elektroninių laiškų pagalba, naujienlaiškiais arba tiesiog informuoja apie projektą neformalios komunikacijos kanalais. Projekto tinklapis yra nuolat atnaujinamas siekiant parodyti partnerių pastangas ir veiklą įgyvendinant projektą. 

Susitikimo metu buvo reflektuojama apie dabartines veiklas, o tai padėjo suplanuoti sekančius žingsnius ir proceso tobulinimus. Kitas partnerių susitikimas bus organizuojamas rugpjūčio mėnesį Vilniuje, Lietuvoje.


Mokymai Londone, 2011 m. rugpjūtis

Duomenų tyrimo specialistai-komandų lyderiai iš kiekvienos šalies 2011 m. rugpjūčio mėnesį dalyvavo trijų dienų mokymuose Londone. Jie buvo supažindinti su mokymo programa ir mokomi naudotis parengta mokymo medžiaga. Mokymams buvo naudojama neutrali, "anonimiška" medžiaga, pristatanti duomenų naudojimo sampratą, pagrindines sąvokas, mokoma identifikuoti problemas ir nustatyti jų pamatines priežastis, gilinantis į esamus duomenis. Toliau buvo kuriamas veiklos planas ir galimas poveikio vertinimas. Tarptautinio seminaro Londone metu komandų lyderiai buvo parengti taikyti tą patį mokymo procesą savo mokyklose, remdamiesi autentiška savo  mokyklos medžiaga ir atlikto tyrimo duomenimis.  

Mokyklų komandų lyderiai išreiškė didelį pasitenkinimą tarptautinių mokymų kokybe ir pasiryžimą šį darbą tęsti savo mokyklose. Štai keletas vertinimo komentarų:

"Buvo labai puiki atmosfera ir geri mokymai. Išmokome daug ir džiaugiamės galimybe dalytis tarptautine patirtimi".

"Buvo labai informatyvus susitikimas, gerai parengta ir gausi mokymo medžiaga". 

"Puikus teorijos ir praktikos balansas. Taip pat gera atmosfera".

"Mes džiaugiamės galimybe pagalvoti apie duomenis ir jų panaudojimo mokyklose svarba. Taip pat buvo labai vertinga susitikti tarptautinėje bendruomenėje, pabendrauti su kolegomis iš kitų šalių, pasidalyti patirtimi, palyginti su savąja".

Šiais mokslo metais mes stebėsime programos įgyvendinimą dešimtyje mokyklų, vykdysime programos sklaidą, naudosimės jos ištekliais, o tai leis skleisti žinią apie mūsų darbus platesnei auditorijai.