Apie projektą‎ > ‎

Laukiami rezultatai

Projekto metu buvo sukurta duomenų naudojimo gerosios praktikos Europoje informacinė bazė.  Atliktas duomenų naudojimo tyrimas, kurio rezultatais buvo galima naudotis mokyklose, nustatant savo stipriąsias ir tobulintinas sritis; Taip pat buvo parengtas tyrimais pagrįstas duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo modelis, susijęs su konkrečia situacija partnerių šalyse – Lenkijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose ir Lietuvoje. 
 • Projekto metu buvo sukurtos ir nuolat papildomos interneto svetainės projekto partnerių kalbomis. 
 • Mes surinkome geriausios praktikos pavyzdžius iš projekto partnerių ir pasidalijome jais su platesne tarptautine bendruomene. 
 • Tyrimo instrumentai buvo naudojami mokyklų vadovų ir administratorių, įvertinant duomenų naudojimo apimtį savo mokykloje, taip pat silpnąsias ir tobulintinas sritis. 
 • Mes subūrėme nuolat besimokančias profesines mokyklų bendruomenes kiekvienoje projekto šalyje ir teikėme joms profesinę pagalbą. 
 • Mes sukūrėme mokymo medžiagą kiekvienai projekte dalyvaujančiai mokyklai jos nacionaline kalba ir ja dalijomės su kitais. 
 • Mes taip pat stengiamės praplėsti projekto geografines ribas ir savo darbu dalysimės su kitomis Europos šalimis.
Tikimės, kad sukurta profesinio tobulinimo programa ir tyrimo ataskaitos taps naudingais įrankiais Europos švietėjams, padėsiančiais tobulinti duomenų naudojimo įgūdžius ugdymo procese. Tyrimo instrumentais galės naudotis ir kitos mokyklos, norinčios įsivertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Profesinio tobulinimo kursu galės naudotis mokytojų mokytojai, suaugusiųjų švietėjai ar kiti švietimo paslaugų teikėjai. Jie turės jau parengtus instrumentus, protokolus, kitas medžiagas, kurios padės kurti duomenų naudojimo kultūrą mokyklose, įtakojančią svarbių sprendimų priėmimą strateginiame-politiniame bei kasdieniniame-praktiniame lygmenyse. 

Vienam iš projekto partnerių, Specialist Schools and Academies Trust iš Jungtinės Karalystės, iškritus iš projekto, jų darbus perėmė projekto koordinatorius - Public Consulting Group (PCG) iš Lenkijos. PCG įsipareigojo visus darbus atlikti tinkamai ir laiku. Projekto koordinatorius, siekdamas kaip galima geriau pasinaudoti projekto metu pasiektais rezultatais, ėmėsi aktyvios jų sklaidos ir rinkodaros, kad DATAUSE profesinio tobulinimo programa būtų prieinama, pažįstama ir kitoms, projekte nedalyvavusioms, mokykloms. Tokiu būdu būtų užtikrinamas projekto rezultatų tęstinumas.

PCG norėdama, kad apie projekto rezultatus sužinotų kuo daugiau mokyklų, ėmėsi šių veiksmų:
 • organizavo mokytojų mokytojams, patyrusiems įvairių dalykų Lenkijos mokytojams, seminarą.
 • rugsėjo ir spalio mėnesiais Lenkijos mokykloms pristatė įvadinį DATAUSE programos kursą.
 • remiantis gautais projekto partnerių ir mokyklų pasiūlymais, peržiūrėjo ir patobulino programos medžiagą, atsižvelgiant taip pat ir į Lenkijos kontekstą bei švietimo bendruomenės lūkesčius.
 • pridėjo atvejų pavyzdžių iš mokyklų gyvenimo patirties.
 • peržiūrėjo ir pertvarkė visą programos struktūrą, kad ja būtų galima lanksčiai naudotis, siekiant atliepti įvairius poreikius.