Apie projektą‎ > ‎

Tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis šio projekto tikslas – plėtoti mokyklų vadovų įgūdžius kurti besimokančias bendruomenes, kurios duomenis naudotų, siekdamos pagerinti švietimo rezultatus. Tarpiniai tikslai: 
  • padėti mokyklų vadovams sukurti viziją, kaip naudoti duomenis, siekiant pagerinti švietimo rezultatus;
  • didinti mokyklų vadovų supratimą apie tai, kaip maksimaliai padidinti turimų duomenų panaudojimą;
  • sukurti pagrindinius duomenų naudojimo įgūdžius, tokius, kaip: raštingumo vertinimas, klausimų formuluotės, duomenų rinkimas, jų analizė, veiklos planavimas ir pažangos stebėsena;
  • padėti vadovams naudoti duomenis, priimant sprendimus dėl politikos, programų, mokymo praktikos ir mokinių priėmimo.

Uždaviniai, kurie padėjo šiuos tikslus įgyvendinti:
  • duomenų naudojimo tyrimas mokymo rezultatams pagerinti kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje;
  • tyrimo apie duomenų naudojimą instrumentų parengimas, siekiant įvertinti duomenų naudojimo mastą mokykloje;
  • profesinio tobulinimo programos apie duomenų naudojimą mokyklose sukūrimas ir išbandymas;
  • mokyklų bendruomenių konsultavimas duomenų naudojimo klausimais.