Apie projektą


Šiuo projektu buvo siekiama plėtoti mokyklų profesinių bendruomenių įgūdžius ir efektyviai naudoti mokykloje esamus duomenis. Mes tikimės, kad šis projektas prisidės prie sprendimų priėmimo procesų tobulinimo bei ugdymo rezultatų kokybės mokyklų bendruomenėse.

Duomenų naudojimo veikla mokyklose buvo tobulinama pasiremiant geriausia tarptautine praktika. Mes skatinome mokyklas įvertinti tai, kaip jos naudojasi turimais duomenimis, palyginti rezultatus su kitomis mokyklomis. Projekto metu buvo sukurtos gairės, kuriomis galės naudotis mokyklos, vertindamos savo pačių praktiką. Kad tai taptų realybe, mokykloje buvo buriamos profesinės bendruomenės, kurios veikė bendradarbiaudamos, naudojant tyrimų medžiagą praktikoje. Tikimasi, kad projekto metu naudoti mokymo(-si) būdai padės pagilinti mokyklų žinias apie turimų duomenų naudojimą. Mes tikime, kad projektas paskatins prie šios veiklos prisijungti ir kitas mokyklas, kurioms rūpi mokinių pažanga ir mokymosi rezultatai.