HOME‎ > ‎

eWORK

---------------------------------------------
!♥! LinkG!♣!  : •สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน •ส่ง 506 นะ  •STD •รายชื่ือผู้เขาอบรม หนังสือสั่งการสำคัญ .@.  ▲m▲ 青tv省 •เข้า HotmalDropBOXอักษรไทยสารบัญ ศึกษาธิการ •โปรแกรมการเงินท่าหลวง fileshare♂♀ประวัติการประชุมappESS

ปฏิทิน (ประจำเดือนAll) •ปี2559 mbo  

ฝากไฟล์(ต้องมีรหัสผ่าน Eท่าหลวง1/telท่าหลวง) รูปกิจกรรม 
สารสธ         
filename
•••โปรแกรมงาน•HosxpPCUVEP-Alert

►►►อำเภอท่าหลวง◄◄◄MBO►►►
งานเฉพาะกิจแต่ประจำ


adm

 ♥informton
---------------------☺--------------------------------------------
---------------------☺--------------------------------------------

ประชากรกลางปี อำเภอท่าหลวง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ --->
DBpop-01/07/2556

งานแผน
แผนครับ ปี 57ำเสนอ  ♥สรุปเป้าหมายPPAปี2557

♥นิยาม LHC 2ม.ค.57

 PHER
♠ http://bmm.doh.go.th/cctvmap/cctvall.aspx ของ สำนักบริหารบำรุง ทาง สามารถคลิ๊กดูผ่านมือถือได้เลย.ว่ารถเยอะแค่ไหนครับ


คูณภาพบริการ


 CDD
•••สคร.4:WEB:FB:DocketMeet  • FBสง.ทั่วไป ••
♣♣♣SRRT เครือข่ายตำบล♣♣♣ LRI070441ซ00124  

♦♦ 


 PHC


โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก (Health Card For Mother & Child) 
☻ ตรวจสอบจำนวนข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้องรังจากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม ตาราง Chronic ได้จากที่นี่ครับ  http://db.lbmoph.org/statistic/chronic21.php
***♥♦ คัดกรองพัฒนาการเด็ก DSPM web  Login ลงรายงาน       •tala:01536

 H.EduC

 ENV
สำนักงานสุขภอบาลอาหารและน้ำ : ประเด็นตลาดสดน่าซื้อ
แบบฟอร์ม สุขาภิบาลอาหาร มีหลายตัว
แบบตรวจอาหารปลอดภัย ในโรงเรียนและศูนย์เด้กเล็ก 56
♠กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ♣สำนักงาน  ♣พรบ.  ♣กิจการ + ตัวอย่างกิจการ  ♣ทะเบียนบน web


 ส.
☻ทีมงาน ผู้รับผิดชอบ อาหารปลอดภัย
มูลค่ายา ที่ รพ.สต.เบิก 2557

แบบ


เกี่ยวกับการเงิน รพ.สต.
♥♥ 099 400 021 7692  เลขผู้เสียภาษี  ของเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง  (เวลาไปจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ทุกสถานบริการใช้เลขนี้)

 ห้องสมุด
-slideshare.net/thaloung1  : ต้อง login facebook/thaloung1 ด้วยนะ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินงาน
ก.ค.56  ♠  ส.ค.56  ♠  กัน5ยา6 กันยา56 ♠  ตุลา56  ♠  พฤศจิกา56  ♠  ธันวา56  
linkที่น่าสนใจ
 การส่งรายงานบนweb

21แฟ้ม..||..43+7แฟ้ม

LHC หลัก..||..LHC ดู ๑..||..LHC s-Rep56 57


รายงาน วันอสม.แห่งชาติ ๒๕๕๖ ||VEP Alert Online ||ตรวจสอบสิทธิ (สปสช.) ||ลงข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ||group.wunjun(all)


แหล่งสนับรนุนการทำงาน

สำนักควบคุมโรค | เครื่อข่าย SRRT ตำบล|EvaตนเองSRRT|นวตกรรมปราบลูกน้ำ3bb cloudbox | DropBox Dboxbr.ebk | Gdrive | data Center  |vep_alert   070000| Up2WEB tlpho         


• TL.org TLphofinanceICD10.1.2.thaloungpho. แจ้งงาน fm         

 LINK น่าสนใจ

SMS System | No.SMS | Web

ลองดู Dict.| ดูเบอร์(ระบบ) | เลขดี

facebook สสอ.ท่าหลวงจ้า

facebook สสอ.ท่าหลวงแฟนเพตวัดความเร็วเน็ต >> ThaiTop >> adslthailand >> speedtest.or.th >> เทสสปีดอินเตอร์เน็ต

Gold Traders Association AppEss


googleEMS Chk nissan     

 e mail

Gmail | Hotmail | Yahoo!! | ระบบ Mail สสจ.ลพบุรี

thaloung1@lbmoph.go.th-llvmjks];'  


Communication

Web Conference

Radio&EradioLINK 2 HAM

menu-mbo | เดือนนี้ทำอะไร 

Plan | Due | Rem

(ประจำเดือนAll)
poo:abbgjf  poopaey

ภาพและเสียง ( .MV / .ASF / .WMV)  ไฟล์ภาพและเสียง ของ กท.สธ. เป็นไฟล์นามสกุล .mv ซึ่งบันทึกมาจากโปรแกรม True Web Conference ดังนั้นต้องเปิดรับชมด้วยโปรแกรมเฉพาะเท่านั้น คือโปรแกรม MultiView --> สามารถ Download ได้ภายใต้หัวข้อ ระบบTrue iMeeting

thaloung1@lbmoph.go.th
8f4it
thaloung506@hotmail.com
llvmjks];'
toum6517r@gmail.com
br.thaloung  pj122806
e.report.thaloung.gc

link : monitor : 10GB RadioUpload FilefileshareMyfolder  :  หน้าเว็บย่อย (35): ดูทั้งหมด
ċ
eReport ii,
19 พ.ค. 2558 21:16
Comments