Kruispuntdatabank componisten van België en de Zuidelijke Nederlanden

CRITERIA

Iedere persoon, die ooit muziek schreef of op één of andere manier bedacht of improviseerde krijgt hier een plaats, op voorwaarde dat hij of zij geboren is in België, of er gewoond of gewerkt heeft. 
Voor de periode voor 1830 worden de grenzen iets meer naar het westen en het noorden verlegd (de Nederlanden).
 In de renaissance ligt de grens bijvoorbeeld voorbij Cambrai. Ook het Prinsbisdom Luik overschrijdt de grenzen van het huidige België. Ik verwijs daarvoor naar bestaande naslagwerken (boeken en websites). 
Uit de periode voor 1200 staan ook enkele personen bij die enkel bekend zijn vanwege hun muziektheoretisch werk.
Iedere componist krijgt op termijn een eigen pagina met biografie, bibliografie en oeuvrelijst.
Zie hieronder de verschillende zoekingangen:

Algemeen alfabetisch klassement
Bibliografie (in afwachting van meer)


Themalijsten van de bibliotheek Kortrijk

Voor de bibliotheek van Kortrijk (waar ik werk) maakte ik deze onderstaande themalijsten over Belgische componisten (klik telkens op onderstreepte titel en je komt terecht op de blog van de bibliotheek waar je het document kunt bekijken en downloaden. Deel 4 & 5 verwijzen ook naar collecties van andere bibliotheken, want als u op de titels van de composities klikt, komt u terecht in de Westvlaamse Provinciale Centrale Catalogus  (Winob)

1. Themalijst Hedendaagse Belgische componisten deel 1 : modernisten en minimalisten

2. Themalijst Hedendaagse Belgische componisten deel 2 : postmodernisten

3Themalijst Belgische componisten : Deel 3 : de belle-epoque en de eerste helft van de XXste eeuw : De generatie geboren van 1865 tot 1900

4Themalijst Belgische componisten : deel 4 : van het interbellum en tot en met de naoorlogse jaren : Nog meer neoromantiek , impressionisme, expressionisme en neoclassicisme : De generatie geboren tussen 1900 en 1940  (Voor zover ze niet voorkwamen in deel 1)

5. Themalijst Belgische componisten : deel 5 : geboren voor 1865 : van barok tot hoogromantiek
Nog niet alle titels zijn toegevoegd in deze lijst. En er zijn ook 2 componisten vergeten: François-Joseph Krafft & Eugene Godecharle. Dit wordt in de toekomst aangepastIETS OVER MEZELF

Reeds een tijdje ben ik bezig met het Belgisch muzikaal patrimonium. 

Als u absoluut meer wil weten over mij persoonlijk, bezoek dan mijn site Peter Arthur Caesens, maar u bent gewaarschuwd. Ik ben "geen gewone" zoals men in Kortrijk zegt.

Hebt u vragen of opmerkingen, mail mij dan via pcaesens@gmail.com

Hier ziet u een beeld van mezelf op het internationaal congres van muziekbibliothecarissen in Antwerpen in juli 2014
(International Association of Music librarians (IAML) waar ik sprak over het digitaliseren van vinylplaten in de Openbare Bibliotheek van Kortrijk  (foto: Chris Vandenbroucke)

Flag Counter

Tekstvak

Alle informatie op deze site mag u gebruiken en verspreiden, maar niet voor commerciële zaken en graag met vermelding van mijn naam.
Dank u

Tekstvak

cc logo
   
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0)