نازایی بچه دارشدن بچه زن خانم مریض دارو درمان خدادادی فرزند پسر دختر حامله عروس مداوا مرحمت داروی گیاهی گیاهی

داروهای ساخته شده توسط خانم دکتر فرنگیس نوری دردرمان خانم هایی که بعد از چنددین سال ازدواج بچه دار نشدند یا خانم هایی که در بدن خود عفونت دارند یا در زیر شکم خود درد احساس میکنند 09121697341