^.^.^.^.^.^ประกาศ^.^.^.^.^.^
นักเรียนชั้น ม.6/1-3 ทำแบบทดสอบก่อนสอบกลางภาค
เพื่อทบทวนและเก็บคะแนนส่วนย่อย
ม.6/1 กด "ที่นี่"
ม.6/2-3 กด "ที่นี่"


*****ประกาศ*****
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 และห้อง 7
ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้แล้ว "กดที่นี่"


Download

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า download

Comments