מבחן בתורה

מבחן בתורה

קבלו עדכונים

 מבחן בתורה


דפי עבודה מבחן בראשית

מבחן בתורה כיתה א


מבחן בתורה ספר שמות פרק יט

מבחן בתורה ספר שמות

מבחן בתורה ספר שמות

מבחן בתורה ספר שמות


___________________________________
_____________________________________

מבחן בתורה ספר שמות


קישורים מפורום המורים:

בריאת העולם כיתה ב/orianit.org/fmorim/forum


יתרו מבחן ספר שמות פרק יט '- לד'

/orianit.org/fmorim/forum

שמות מבדק בנושא עגל הזהב

/orianit.org/fmorim/forum

מבחן עגל הזהב המשכן עשרת הדיברות

/orianit.org/fmorim/forum

ספר שמות_מבחן על עשרת הדברות ומעשה העגל /

/orianit.org/fmorim/forum 
 

___________________________

ספר ויקרא מבחנים דפי עבודה ועוד...


דפי עבודה מבחנים שמות

מבחן בתורה כיתה ג/מבחנים לכל גיל

מבחן בתורה – פרשת ויקרא /reshet.org.il


מבחן בתורה כיתה ד ספר במדבר /
cms.education.gov.il


מבחנים בתורה


מבחן בתורה לכיתה ב (אוסף)
מבחן בתורה כיתה ה/mivchan.info

מבחנים בתורה

מבחן בתורה כיתה ו


מבחן בתורה פרשת המרגלים/orianit.edu-negev.gov.il/


מבחן בתורה- ויקרא א-ד/אורן צוויק-daat.ac.il


מבחן בתורה –פרק יט עד כא/אורן צוויק אתר דעת
מבחן בתורה כיתה א 


מבחן בתורה כיתה ג
מבחן בתורה במדבר
מבחן בתורה כיתה ב'
מבחן בתורה כיתה ב קין והבל
מבחן בתורה כיתה ב פרשת וירא
מבחן בתורה כיתה ב פרשת תולדות
מבחן בתורה כיתה ד
מבחן בתורה פרשת נח

שאלות
מבחנים בתורה לכיתה
הקרבנות
ג. קרבן עולה 
זבח שלמים
קרבן חטאת 
Comments