חוברות עבודה לחופש הגדול

חוברות עבודה לחופש הגדולקבלו עדכונים חוברות עבודה לחופש הגדול
חוברות עבודה לחופשת הקיץחוברות עבודה לחופש הגדול להדפסה כיתות א’ – ו’
בעיות בחשבון מתאים בעיקר לפסח


פעילות בחשבון במחשב לגיל הרך ולכיתות הנמוכות/biui.org.il

אוסף מבחנים לכיתות הנמוכות- מעולה כדפי חזרה לחופשות להדפסה חינם!/sharvit.cet.ac.il


חוברת לימוד לקיץ/מבראשית

דפי עבודה לחופש- מגוונים!

דפי עבודה לחופשת פסח 

דפי צביעה לחופש הגדול - נושא קיץ

חוברות עבודה לחופש הגדולחוברת צביעה מעולה לילדים להדפסה לחופשת הקיץ
/mibereshit.org/


דפי עבודה בחשבון מעולים לכל הכיתות

דפי עבודה באנגלית ליסודי

דפי עבודה לחופש הגדול למסיימי כיתה ה 
 

 חוברות עבודה לחופש בחשבוןחוברת עבודה לכיתה ג /storage.cet.ac.il/

דפי עבודה בחשבון- חיבור במאונך / portal.herzliya.k12.il

חוברת להורים ולילדים בחשבון לחופשת הקיץ/
mathcenter-k6.haifa.ac.il 


דף עבודה גימטרי'ה/ברק בצלאל
אתר תרגולון:

תרגילי חשבון לחופש פסח לכיתה ב
תרגילי חשבון לחופשה לכיתה ג

תרגילי חשבון לחופש פסח לכיתה ה

 חוברות עבודה לחופש באנגלית

_____________________________

______________________________


 חוברות עבודה דפי עבודה לחופש בעברית  

כיתות נמוכות:

חבורות קריאה לחופש
חוברות עבודה בחינם


 חוברות עבודה לחופש לכיתה א

 חוברות עבודה לחופש לכיתה ב

 חוברות עבודה לחופש לכיתה ג

 חוברות עבודה לחופש לכיתה ד

 חוברות עבודה לחופש לכיתה ה

 חוברות עבודה לחופש לכיתה ו

 חוברות עבודה לחופש לכיתה ז חוברות עבודה לחופש בחשבון לכיתה א

 חוברות עבודה לחופש בחשבון  לכיתה ב

 חוברות עבודה לחופש בחשבון  לכיתה ג

 חוברות עבודה לחופש בחשבון  לכיתה ד

 חוברות עבודה לחופש בחשבון  לכיתה ה

 חוברות עבודה לחופש בחשבון לכיתה ו

 חוברות עבודה לחופש בחשבון  לכיתה ז חוברות עבודה לחופש באנגלית לכיתה א
 חוברות עבודה לחופש באנגלית לכיתה ב

 חוברות עבודה לחופש באנגלית לכיתה ג

 חוברות עבודה לחופש באנגלית לכיתה ד
 חוברות עבודה לחופש באנגלית לכיתה ה
 חוברות עבודה לחופש באנגלית לכיתה ו
 חוברות עבודה לחופש באנגלית לכיתה ז

חוברות עבודה לכיתה א

חוברות עבודה לכיתה ב
חוברות עבודה לכיתה ג
חוברות עבודה לכיתה ד
חוברות עבודה לכיתה ה
חוברות עבודה לכיתה ו
חוברות עבודה לכיתה ז
jucr, gcusv kjpa
חוברת עבודה לקיץ בחינם

חוברות עבודה להדפסה לקיץ
תרגול לחופש חוברת 
חוברת בחשבון לקיץ
חוברת באנגלית לקיץ

jucr, gucsv kgukho kfh,v
חוברת עבודה לעולים לכיתה א
חוברת עבודה לעולים לכיתה ב
חוברת עבודה לעולים לכיתה ג
חוברת עבודה לעולים לכיתה ד
חוברת עבודה לעולים לכיתה ה
חוברת עבודה לעולים לכיתה ו
חוברת עבודה לעולים לכיתה ז
Comments