דפי עבודה בהנדסה

דפי עבודה בהנדסה


קבלו עדכונים


 דפי עבודה בהנדסה 

הנדסה כיתה א
מבחנים בהנדסה

מבחנים בהנדסה לכיתה א

מבחנים בהנדסה לכיתה ב

מבחנים בהנדסה לכיתה ג

מבחנים בהנדסה לכיתה ד

מבחנים בהנדסה לכיתה ה
מבחנים בהנדסה לכיתה ו
תרגילים בהנדסה לכיתה ו
הנדסה כיתה ב
 

 דפי עבודה בהנדסה ליסודי
דפי עבודה בהנדסה לכיתה ה

דפי עבודה בהנדסה לכיתה ו


נוסחאות שטחים הנדסה לחופש הגדול
תרגול בהנדסה לקיץ
דפי עבודה בהנדסה לכיתה ג
דפי עבודה בהנדסה ליסודי
דפי עבודה בהנדסה לכיתה ו

דפי עבודה בהנדסה לכיתה ד


תרגילים בהנדסה לכיתה ו
תרגילים בהנדסה לכיתה ד
דפי עבודה בהנדסה לכיתה ה

דפי עבודה בהנדסה לכיתה ב
דפי עבודה בהנדסה לכיתה א
דפי עבודה בהנדסה כיתה ג

דפי עבודה בהנדסה כיתה ה

מצויינים, נהדרים פשוט נפלאים
מדידות אורך
זווית ישרה 
אורך ורוחב 
מיקום - מעל, מתחת, לפני, אחרי, ימין, שמאל
 רוחב מדידות
זויות
שיקוף
הזזה
גיאומטריה 
מצולעים
מרובעים
חוברת עבודה לכיתה א בהנדסה
חוברת עבודה בחשבון לכיתה א
כיתה א הנדסה
השוואת אורכים
פנים, חוץ
סוגי קוים
העתקה
הנדסה
צורות 
פנים ובחוץ 
סוגי הקווים 

הכרת המצולעים 
מציאת הקפים 
מציאת שטחים 
חזרה לקראת מבחן בהנדסה
כיתה ה חשבון