כפל

כפל

לוח הכפל לוח הכפלמשחק לוח הכפל במחשב/אתר זולו

עוד עשרות משחקים בנושא הכפל:
תמצאו את הנושאים הבאים:
(מסדרים את לוח הכפל,
כפל במאונך,כפל בתחום ה-100
מבוך הכפל,כפולות 2,3,4,5,6
מתאים בעיקר לכיתה ג.)/ http://biui.org.il 

תרגילי כפל

תרגילי כפל וחילוק/אתר תרגולון

משחק כפלתרגילי כפל בחשבון

לוח הכפל

כפל ארוך

כפל במאונך/בית ספר www.afekr.org.il/

כפל וחילוק ארוך


סיכום חילוק ארוך - לכיתות ג'- ד' 

 לוח כפל
כפל, תרגילי כפל, תרגילים בכפל, מתמטיקה כפל, כפל חשבון
כפל ארוך,תרגילים בכפל,כפל ארוך לכיתה ג,כפל ארוך לכיתה ד, תרגילים בכפל ארוך לכיתה ג
Comments