מבחנים בחשבון לכיתה ג

מבחנים בחשבון לכיתה ג'

קבלו עדכונים


 מבחנים בחשבון לכיתה ג
 

מבחן בחשבון לכיתה ג'
מבחן מסכם בחשבון לכיתה גמבחן סוף שנה בחשבון לכיתה ג


מבחן בהנדסה כיתה ג
עוד מבחנים בחשבון  מצא כאן,(לכל הכיתות).

מבחן בחשבון לכיתה ג
נושאי המבחן המתאים לכיתה ג בחשבון להלן
חיבור וחיסור בתחום הרבבה
כפל וחילוק
כפל מאונך
שאלות מילוליות
כתיבת המילים בספרות
אלפים
מאות ועשרות
יחידות
בעיות בחשבון לכיתה ג

הנדסה לכיתה ג
שווה שוקיים
שווה צלעות
שונה צלעות
חצאים
זויות לכיתה ג
זווית ישרה
זווית חדה
זווית קהה
שטוחה
Comments