Materials


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Các bước xử lý cơ bản khi bị tai nạn trong phòng thí nghiệm  Sep 13, 2010, 1:33 AM Đào Phan Thoại
ċ

View
Sử dụng pipet  Sep 12, 2010, 9:17 PM Đào Phan Thoại
ċ

View
Hướng dẫn cách rửa, chuẩn bị dụng cụ trong PTN thực phẩm  Sep 12, 2010, 9:06 PM Đào Phan Thoại
ċ

View
Giới thiệu một số dụng cụ thủy tinh  Sep 12, 2010, 8:53 PM Đào Phan Thoại
ċ

View
Sử dụng nồi hấp tiệt trùng dụng cụ  Sep 13, 2010, 1:58 AM Đào Phan Thoại
ċ

View
Cách gấp giấy lọc  Sep 12, 2010, 9:10 PM Đào Phan Thoại
ċ

View
Cách sử dụng phễu chiết  Sep 12, 2010, 9:08 PM Đào Phan Thoại
ċ

View
Đọc thể tích  Sep 12, 2010, 9:12 PM Đào Phan Thoại
ċ

View
Phương pháp pha hóa chất phân tích  Sep 13, 2010, 1:46 AM Đào Phan Thoại
ċ

View
Chuẩn độ bằng buret  Sep 12, 2010, 9:19 PM Đào Phan Thoại
Subpages (1): Sample Presentation
Comments