Giới thiệu Dân tài chính

Mình là Hải, học và làm về kế toán, tài chính nhưng đam mê công nghệ và chụp anh. Dân tài chính là blog cá nhân mình sẽ chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong suốt 15 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính của mình tại các tập đoàn đa quốc gia.

Với chuyên môn gần 15 năm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch và phân tích tài chính (planning & analysis), các bài viết của mình sẽ tập trung vào lĩnh vực báo cáo và kiểm soát (reporting và controlling). Các công việc mình đã từng làm qua:
1. Kế toán phải thu (AR): 1 năm
2. Kế toán tiền lương (PA): 1/2 năm
3. Kế toán thanh toán (AP): 1/2 năm
4. Kế toán giá thành (CIA): 2 năm
5. Kế toán tổng hợp (GA): 1 năm
6. Chuyên viên phân tích tài chính (FP&A): 2 năm
7. Kế toán trưởng (CA): 4 năm
8. Trưởng phòng phân tích tài chính (FP&AM): 4 năm

Hiện tại mình đang bận một số dự án nên chưa có nhiều thời giản để viết bài chia sẻ với các bạn.

Trang web đang trong quá trình hoàn thiện, rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn để mình khắc phục những thiếu sót.

Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://www.dantaichinh.com

Facebook: https://www.facebook.com/dantaichinhcom

Twitter: https://twitter.com/dantaichinhcom

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dantaichinh/