Hem‎ > ‎

Bugg vad är det ?


Som vi beskriver den....

Bugg är en dans som ständigt utvecklas. Det finns inte så många "rätt eller fel". Olika delar av vårt avlånga land lär ut Bugg på lite olika sätt, det finns så att säga lite olika dialekter. Då undrar du säkert om det funkar att dansa med någon som gått andra kurser. Svaret är definitivt JA. Självklart tar det några danssteg att komma underfund med varandra men grunderna är densamma och detta är ju något som berikar din dans och ger en extra krydda till dansen. Det vore ju förskräckligt om vi var alldeles lika allesammans :D, eller hur?

Måste jag gilla Dansbandsmusik för att dansa Bugg?

Många förknippar Bugg med dansbandsmusik och tror att det ena förutsätter det andra. Så är det definitivt inte. På våra kurser blandar vi all typ av musik. Dansbandsmusik är generellt sett ganska snabb och det gör att vi inte använder den när vi börjar lära oss dansa. Senare under kurserna kommer vi sakta att skruva upp tempot och då kommer dansbandsmusiken med.
Under kurserna varierar vi musiken och på steg 3 och 4 kör vi ett musiktema under första delen av lektionerna och avslutar med att plocka in blandad musik.
 

Från Wikipedia 

Bugg är en svensk pardans som dansas till musik i fyrafjärdedelstakt i vanligtvis snabbt tempo, 120-180 BPM. Dansen har inga fasta variationer utan är en helt improviserad dans där föraren för följaren så att olika snurrar m.m. uppstår. Bugg är tillsammans med foxtrot den vanligaste sällskapsdansen i Sverige.

Namnet kommer från jitterbug, som i sin tur är ett samlingsnamn för en mängd olika swingdanser så som lindy hop och west coast swing. Lindy hop dansas till swing (~80 - 300 BPM). Lindy hop, med basen 8 taktslag (även 6, 10, 12 ...), har gett influenser till andra danser såsom boogie woogie (6 takt) och 1950-talets rockmusik, som i sin tur skapat grunden för bugg. Det går även att se vissa likheter med Bal-swing Balboa.

I nuvarande form är bugg från 1960-talet. Till skillnad från de danser som den härstammar ur har buggen sitt grundsteg på 4 taktslag. Genom åren har vissa typiska stilar som t ex "linjebugg" (90-talet) och "åhej" (2000-talets första decennium) utvecklats baserat på buggens grundregler och karaktär. Buggen fortsätter också att förändras.

Som pardans skiljer sig bugg från många andra danser eftersom de dansande inte håller om varandra, som i till exempel foxtrot och vals. Istället håller de varandra i en eller bägge händerna större delen av tiden och byter grepp ofta. Bugg dansades länge mest till dansbandsmusik, men numera buggar man även till annan populärmusik.

Bugg som tävlingsdans

Bugg är på tävling en icke koreograferad, förd dans, där akrobatik inte är tillåtet. Följaren ska trampa med höger fot på taktslag 1 och 3 och med vänster fot på taktslag 2 och 4 (som grundregel, ökat tempo kan tillåtas några steg under t.ex. spinn). Föraren däremot har inga bundna steg, men takten/pulsen i kroppen ska vara riktad neråt golvet på taktslagen (till skillnad från i dansen jive). Viktiga bedömningskriterier är att båda dansarna har ett kontinuerligt sväng i kroppen, samt tydliga dansanta inbromsningar.

Du kan läsa mer om detta på Svenska Danssportförbundets sidor.