Pension

Pension

De generelle regler for pension for danskere, som bor i udlandet, kan ses på portalen www.danmark.dk. Her finder man også de nødvendig papirer og adresser til at søge om dansk pension.

Danskere, som flytter til udlandet skal være opmærksomme på at man mister en del af ens eventuelle danske pensionsopsparing ved at flytte ud. De traditionelle pensionsordninger med rentegaranti og arbejdesmarkedspensionerne binder en vis andel af ens opsparing i hensættelser og egenkapital. Hvis man flytter til udlandet eller bare skifter pensionsselskab, mister man disse penge.

Ifølge dagbladet Børsen kan det betyde et tab på mellem 65.000 og 100.000 danske kroner.

Kilde: Nyt fra Danmark.

Hvis du kender et netsted, som burde være her på siden, så send en besked til os.