Kom til "Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur" torsdag den 18. april i Nordens hus

Post date: Apr 15, 2013 10:50:29 AM

Randi Benedikte Brodersen, lektor i dansk sprog ved Islands Universitet, holder forelæsningen „Kanonisk selskabsleg i nordisk litteraturtorsdagen 18. april kl. 12 i Nordens hus.

Forelæsningen holdes på dansk og foregår som et samarbejde mellem Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog og Nordens hus.

Abstrakt:

Forelæsningen bygger på indholdet i en ny nordisk bog med samme titel: „Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur“. Selskabslegen har et stærkt visuelt præg, og Randi begynder derfor „legen“ med at vise de nordiske kunstneres visuelle bidrag i legen. Punkt to i legen er en diskussion af kanonbegrebets evige aktualitet og eksempler på hvordan begrebet går i dialog med ny nordisk litteratur – endda på kryds og tværs i Norden – gerne med indspil fra deltagerne i dagens leg. Punkt tre er kanonbegrebet i en nordisk kontekst med fokus på ligheder og forskelle mellem de skandinaviske lande. Et højdepunkt i arbejdet med bogen var – og er – et interview om grønlandsk litteratur med eskimolog Kirsten Thisted, Københavns Universitet, og med pointer fra interviewet afslutter Randi dagens leg.

Forelæsningen foregår i salen i Norden Hus torsdagen 18. april kl. 12.

Randi Benedikte Brodersen er lektor i dansk sprog ved Islands Universitet, har i mange år undervist og forsket i bl.a. talesprog og akademisk skrivning og vejledning og er fast gæsteforelæser ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Se mere om arrangementet her.