Historie

Dansk Kvindeklubs første møde af 10. april 1951 er refereret således i klubbens referatbog: "I foråret 1951 opstod der hos en Kreds af danske Kvinder i Reykjavik Ønsket om at kunne samles i en Forening med andre danske Kvinder og der drøfte fælles Interesser, høre Foredrag, kunstnerisk Underholdning og lign. Gennem de lokale Dagblade lykkedes det d. 10. April at samle 76 Kvinder i Verslunarmannafélag Íslands i Vonarstræti."

Derefter følger et referat af mødet, og foreningens love er skrevet ned.

Eva Jóhannesson, der senere blev valgt som klubbens første formand, gjorde rede for, hvad man havde tænkt sig at formålet med klubben skulle være: Formålet var at samle herboende danske kvinder i en forening, hvor man kunne mødes én gang om måneden. Programmet ved møderne skulle dels være med kulturelle indslag, såsom foredrag, film, diskussioner m.m. Stiftelsen af og love for foreningen blev derefter vedtaget.

Danmarks ambassadør, Bodil Begtrup, var behjælpelig ved stiftelsen af foreningen, og dens første ordinære møde var den 7. maj 1951.

Tidligere var her flere foreninger for danskere i Island. Dansk Kvindeklub i Islands formål er stadig at være mødested for danske kvinder på øen.