Velkommen til hjemmesiden

Hjemmesiden Danskfag forvandles i 2015 til en bog/iBog i samarbejde med Forlaget Systime og Dansklærerforeningen. Det giver mulighed for helt nye funktionaliteter og en mere pædagogisk introduktion til de forskellige stofområder. Vi vil forsøge at gøre overgangen til det nye format så friktionsfri som mulig for brugerne. Vi begynder allerede at linke til iBogen i løbet af 2014, så man kan følge udviklingsprocessen.  


 

                           

                           Litteratur                                        Sprog                                               Medier

 

                                                        
 
                    
                                                     
 
 
             
 

 

                                                                                                               
                                                                        Ole Schultz Larsen