Retningslinier

06-07-2014: Grundet manglende tilslutning til gruppen har gruppesamvittigheden besluttet at lukke mødet

Her er nogle få praktiske retningslinier, som vi beder dig følge under deltagelse i Dansk AA Talk´s møder

 • Mødet lægger sin hovedvægt på det talte ord. Brug derfor chat delen med forsigtighed,
  da chat meddelelser nemt kan virke forstyrrende både på den der har ordet, samt på
  resten af mødets deltagere. Det er helt i orden at bruge korte chat meddelelser så som:
     - Hej xxxx
     - Tak xxxx
     - Velkommen xxxx (kan bruges når nye logger sig ind på mødet, efter at det er startet)

  eller at give udtryk for følelser med den, der deler, ved at bruge passende smileys

 • Under gruppens møder er der kun en ad gangen, der kan tale. Ønskes ordet, kan der markeres
  med håndsoprækning og mødelederen kan så give ordet efter tur

 • Under et igangværende AA møde bør private samtaler gennem den fælles chat undgås. I stedet kan
  der åbnes en privat chat mellem to, hvis dette måtte være ønskeligt. Det vil ikke forstyrre resten af gruppen

 • Forsøg altid at vise empati med andre i gruppen - også selvom du ikke er enig med alle.
  Husk på at vi er samlet i gruppen for at dele erfaring, styrke og håb for at holde os ædru
  og for at hjælpe andre alkoholikere
 
 
Comments