Algemene Informatie

Accommodatie:

"Den Domp"
Plantsoen 10a te Lage Zwaluwe
(boven de oude bibliotheek)

Contributiezaken:

Agnes Beek
te bereiken via dit e-mailadres.

Aanmelden:

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor een jaar en telkens stilzwijgend voor een jaar verlengd. Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij de docent van de desbetreffende les of te downloaden via onderstaande link. Volledig ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden bij de docent. Er geldt een eenmalig inschrijfbedrag van €5,-.

Lidmaatschap beëindigen:

Afmeldingen uitsluitend schriftelijk (per e-mail: ledenadm.zwaluwnest@gmail.com) vóór 1 december van het lopende jaar. Indien niet opgezegd voor 1 december, wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd.

Betaling:

Per automatische overboeking. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u per kwartaal of per jaar wenst te betalen.

Bankrelatie:

Rabobank Made en Omstreken
te Lage Zwaluwe
(IBAN) rekeningnummer NL06 RABO 0126 7330 66
t.n.v. Balletvereniging ’t Zwaluwnest

Wenken en adviezen:

  • Er zijn speciale kijklessen voor de ouders. Eens per twee à drie jaar is er een grote voorstelling.
  • Bij verhindering indien mogelijk een les vooraf afmelden bij de leerkracht. Anders indien mogelijk via een medecursist doorgeven.
  • Het is niet toegestaan om de balletzaal met straatschoeisel te betreden. Mobiele telefoons dienen uit te staan en in het gebouw mag niet gerookt worden.
  • Balletvereniging 't Zwaluwnest en haar docentes zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom de balletzaal. Neem belangrijke spullen als portemonnee, telefoon en sleutels mee de balletzaal in.
  • Balletvereniging 't Zwaluwnest en haar docentes zijn niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel). Deelname aan de lessen en verblijf in de balletzaal is geheel voor eigen risico.
Ċ
Arie van den Berg,
15 mrt. 2020 07:42