หลักสูตรการเสริมทักษะปี2

เลือกคลิกหัวข้อที่สนใจ ได้เลยครับ

Gmail
Google Docs
  1. วิธีการใช้งาน Google Docs

  2. สร้างแก้ไขและรูปแบบ

  3. เทคนิคการสร้างสารบัญ

  4. การกำหนดลักษณะตัวอักษร

  5. การตั้งค่าหน้าและการพิมพ์

  6. เผยแพร่เอกสารของคุณ

  7. เทคนิคการสร้างตาราง

  8. เทคนิคการ Insertlink

Google Sheets
  1. วิธีการใช้งาน Google ชีต

  2. สร้างแก้ไขและรูปแบบ

  3. ทำงานร่วมกับแผ่นแถวและคอลัมน์

  4. เผยแพร่และฝังสเปรดชีตของคุณ

  5. ฟังก์ชั่นและสูตร

  6. สร้างและแก้ไขแผนภูมิ

  7. เครื่องมือ

  8. การตั้งค่าสเปรดชีท, มุมมองและการพิมพ์

  9. ทำงานกับข้อมูล

  10. ปัญหาการแก้ไข Google เอกสารแผ่นสไลด์และแบบฟอร์ม

Google Slides
  1. วิธีใช้งาน Google Slides

  2. แก้ไขสไลด์ต้นแบบและรูปแบบ

  3. เพิ่มลบและจัดระเบียบภาพนิ่ง

  4. จัดรูปแบบข้อความบนภาพนิ่ง

  5. รูปแบบวัตถุบนสไลด์

  6. เปลี่ยนขนาดของภาพนิ่งของคุณ

  7. เพิ่มรายการที่มีสัญลักษณ์หรือหมายเลข

  8. สร้างดูหรือบันทึกแฟ้ม

  9. มองเห็นและใช้รูปแบบข้อเสนอแนะในการนำเสนอComments