Qui trình sơn - Process

Xem và dowload qui trình sơn
bề mặt gỗ
(Cuối trang )

QUY TRÌNH SƠN NC

    Màu : Antic Brown - Loại gỗ:  Thông

    


CÁC CÔNG ĐOẠN


NGUYÊN LIỆU

TỶ LỆ

ĐỘ NHỚT

PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG

THỜI GIAN KHÔ

1.Chuẩn bị bề mặt gỗ

Nhám #240

 

 

 

 

2. Stain màu (khô)

Stain màu antic brown

Dung môi NC

100

800

 

Súng Sơn

15 – 30 phút

3.Lót NC

Lót NC

Dung môi NC

100

200

11 giây

(BS 4 CUP)

Súng Sơn

30 – 45 phút

4.Chà nhám

Nhám #320

 

 

 

 

  5. Stain dặm

     (Canh theo mẫu)

Stain màu antic brown

Dung môi NC

100

800

 

Súng Sơn

10 – 15 phút

  6. Sơn phủ

 

Bóng NC 10%

Dung môi NC

100

200

11 giây

(BS 4 CUP)

Súng Sơn

Đóng gói sau 6 - 8 giờ
 QUY TRÌNH SƠN PU

Loại gỗ : Tràm + MDF  - Màu :  Xám


CÁC CÔNG ĐOẠN

NGUYÊN LIỆU

TỶ LỆ

ĐỘ NHỚT

PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG

THỜI GIAN KHÔ

1. Chuẩn bị bề mặt gỗ

Nhám #240

 

 

 

 

2. Sơn chặn dầu

Sơn chặn dầu (Pha sẳn)

 

 

Súng sơn

90 phút – 120 phút

  3. Chà nhám

Nhám #320

 

 

 

 

4. Lót màu PU

Lót màu PU

Cứng PU

Dung môi PU

200

100

100

 

Súng Sơn

120 phút – 140 phút

  5. Chà nhám

Nhám #320

 

 

 

 

6. Lót màu PU

Lót màu PU

Cứng PU

Dung môi PU

200

100

100

 

Súng Sơn

120 phút – 140 phút

  7. Chà nhám

Nhám #320

 

 

 

 

8. Sơn màu NC 10 %

Sơn màu NC 10%

Dung môi NC

100

140

 

Súng Sơn

Đóng gói sau 24 giờ

                              

 


QUY TRÌNH SƠN OD

 Loại gỗ : Tràm - Màu : Trắng giả cổ

 

CÁC CÔNG ĐOẠN

NGUYÊN LIỆU

TỶ LỆ

ĐỘ NHỚT

PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG

THỜI GIAN KHÔ

1. Chuẩn bị bề mặt gỗ

Nhám #240

 

 

 

 

2. Lót trắng OD

Lót trắng OD 

Dung môi OD

100

150

 

Súng Sơn

60 – 90 phút

3. Chà nhám

Nhám #320

 

 

 

 

4. Lót trắng OD

Lót trắng OD 

Dung môi OD

100

150

 

Súng sơn

60 – 90 phút

5. Lau Glaze

Pha sẵn

 

 

Vải lau

60 – 90 phút

  6. Phủ Matt OD

 

Matt OD

Dung môi OD

100

200

 

Súng Sơn

Đóng gói sau 24 giờ

 

 
 

 

 

 

QUY TRÌNH SƠN HOD

 Loại gỗ: Tràm  - Màu  : Grey

          

CÁC CÔNG ĐOẠN

NGUYÊN LIỆU

TỶ LỆ

ĐỘ NHỚT

PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG

THỜI GIAN KHÔ

1. Chuẩn bị bề mặt gỗ

Nhám # 240

 

 

 

 

2. Stain màu Grey

 

Màu Grey

Dung môi HOD

10

60

 

Súng sơn

5 – 10 phút

3. Lót HOD tự nhiên

Lót HOD

Cứng HOD

Dung môi HOD

100

10

100

 

Súng sơn

60 – 90 phút

  4. Chà nhám

Nhám #  320

 

 

 

 

  5. Glaze trắng

Glaze trắng

 

 

Vải lau

40 – 60 phút

 6. Phủ  Matt HOD

Matt HOD

Cứng HOD

Dung môi HOD

100

10

100

 

Súng sơn

Đóng gói sau 24h

QUY TRÌNH SƠN AC

  Màu : Màu Grey - Loại gỗ : Cao su + Veneer

CÁC CÔNG ĐOẠN


NGUYÊN LIỆU

TỶ LỆ

ĐỘ NHỚT

PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG

THỜI GIAN KHÔ

1. Chuẩn bị bề mặt gỗ

Nhám # 240

 

 

 

 

2. Bột bã

    Cao su + Veneer

Bột bã (màu Grey)

 (pha sẵn)

 

 

Vải lau

30 – 45 phút

3. Lót AC

     (lần 1)

Lót AC

Cứng AC

Dung môi AC

10

1

4-5

12 – 13 giây

Súng sơn

60 – 90 phút

4. Chà nhám

Nhám 320

 

 

 

 

5. Lót AC

    (lần 2)

Lót AC

Cứng AC

Dung môi AC

10

1

4-5

12 – 13 giây

Súng sơn

60 – 90 phút

6. Chà nhám

Nhám #320

 

 

 

 

 7. Sơn bóng màu AC

Bóng AC 20%

Cứng AC

Dung môi AC

Màu Stain Top (Grey)

10

1

3

0.28

11- 12 giây

Súng sơn

Sau 18 giờ đóng gói


ĉ
Dan Loc Cong ty TNHH SX-TM & DV,
Jul 10, 2009, 8:32 PM
ĉ
Dan Loc Cong ty TNHH SX-TM & DV,
Jul 10, 2009, 8:33 PM
ĉ
Dan Loc Cong ty TNHH SX-TM & DV,
Jul 10, 2009, 8:33 PM
ĉ
Dan Loc Cong ty TNHH SX-TM & DV,
Jul 10, 2009, 8:33 PM
ĉ
Dan Loc Cong ty TNHH SX-TM & DV,
Jul 10, 2009, 8:32 PM
ĉ
Dan Loc Cong ty TNHH SX-TM & DV,
Jul 10, 2009, 8:32 PM
ĉ
Dan Loc Cong ty TNHH SX-TM & DV,
Jul 10, 2009, 8:33 PM
ĉ
Dan Loc Cong ty TNHH SX-TM & DV,
Jul 10, 2009, 8:33 PM
Comments