O sebi

Kolesar po načinu življenja, idealist glede smisla in namena našega obstoja (smisel življenja je v spoznavanju, učinek je kreativnost), verjamem v vsepovezanost življenja, vesolja in vsega ostalega. Doma v Mariboru, oče dveh čudovitih sinov, poročen z mladostno ljubeznijo, ki še kar traja. Profesor gradbene in prometne informatike na Univerzi v Mariboru, gostujoči profesor na Univerzi Stanford, University College Cork, TU Graz, Univerzi Novi Sad, od maja 2011 do 2015 rektor Univerze v Mariboru. Zanimajo me digitalni modeli gradbenih objektov in procesov, zadnje čase pa predvsem avtomatizacija gradnje. Kar pa še zdaleč ni vse...
Motto: V radosti spoznavati in soustvarjati simfonijo življenja.

Ta spletna stran je osebno informacijsko središče. V meniju levo je na vpogled moj koledar, v katerem so vidni zasedeni termini, zemljevid, ki prikazuje trenutno lokacijo in shramba za izmenjavo datotek (po potrebi). Sledijo povezave na nekatere spletne strani, ki jih urejam ali sem z njimi tesneje povezan. Nekatere strani so le v enem od navedenih jezikov, zato se menija nekoliko razlikujeta.About myself

Cyclist regarding the way of life, idealist regarding the meaning and purpose of our existence (the meaning of life is cognition, the effect is creativity), believing in a holistic interconnection of life, universe and everything. Living in Maribor, father of two wonderful sons, married with the love of my youth (and present times). Professor of Construction and Transportation informatics at the University of Maribor, visiting professor at Stanford University, University College Cork, University of Novi Sad, and TU Graz, rector of the University of Maribor from May 2011 until 2015. Interested in digital models of buildings and building processes, and lately in automated building, but also on solution design methodology, e-learning... Which is by far not all of it.
Motto: Joyful cognition and co-creation of the symphony of life.

This web site is a kind of personal information center with links to my personal calendar showing busy slots (being constantly updated), a map, showing my current location, a file repository for file exchange (upon request), and links to other sites, which I'm either editing or related to. Some links are only in one language, therefore the two menues are not identical.

Comments