Block och taljor

Ett gammalt beprövat sätt att lyfta saker är att använda sig av rep som man låter löpa genom block. Ett block består av ett eller flera hjul som sitter i ett trä eller metallstycke. Ju fler hjul som används ju mer effekt får man ut. Man kan rigga blocken på många sätt men principen används mycket på båtar och lyftkranar. Segling är ett klassiskt exempel. File:Four pulleys.svg

Bilden visar skillnaden hur mycket kraft som går åt för att lyfta en tyngd. 100N är samma som 10kg och N står för Newton som är den enhet som man mäter kraft med, och kraft betäcknas oftast med F. FL är kraften som drar tyngden nedåt, alltså gravitationen. FZ är den kraften som går åt för att lyfta tyngden

Som synes går det åt mindre kraft att lyfta tyngden ju fler block som används. I exemplet på nr. 1 blir det ingen skillnad alls. Det går åt 100N (c:a 10kg) för att lyfta 100N. För varje hjul som läggs till reduceras kraften med antalet hjul. Förhållandet blir 1/1 med ett hjul, 1/2 med två hjul, 1/3 med tre hjul och så vidare. I teorin kan man använda hur många hjul som helst men, det går åt mycket lina eller vajer och den tenderar att tvinna upp sig.  


Underordnade sidor (1): gamla block
Comments