Тестове от състезания на СНУБ

            Тук ще намерите тестовете, които са давани на състезанията на Сдружението на Началните Учители в България в предходни 
години.


Тестове за ІІІ клас


        "Аз, природата и светът"

        "Аз и буквите"


         "Аз и числата"           "Аз общувам с Европа"


        Национално финално състезание

        
                                                                         

Тестове за ІІ клас   
                "Аз и буквите"

        http://www.sbnu.org/12/letters/tests/II_klas_BEL.pdf

        http://www.sbnu.org/11/letters/tests/II_klas_BEL.pdf

        http://www.sbnu.org/10/Letters/tests/II_klas_BEL.pdf

        http://www.sbnu.org/09/tests_2009/BE_II_klas.pdf

        http://www.sbnu.org/08/Letters/tests/II_klas.pdf


                "Аз и числата"

        http://www.sbnu.org/12/numbers/tests/II_klasA5.pdf

        http://www.sbnu.org/11/numbers/tests/mat_II_klas.pdf

        http://www.sbnu.org/10/Numbers/tests/II_klas.pdf

        http://www.sbnu.org/09/tests_2009/MAT_II_klas.pdf

        http://www.sbnu.org/08/Numbers/tests/II_klas.pdf


                "Аз общувам с Европа"

        http://www.sbnu.org/12/Europe/tests/II_klas.pdf

        http://www.sbnu.org/11/Europe/tests/II_klas.pdf

        http://www.sbnu.org/10/Europe/tests/II_klas.pdf

        http://www.sbnu.org/09/tests_2009/AE_II_klas.pdf
       
        http://www.sbnu.org/08/Europe/tests/II_klas.pdf


                    Национално финално състояние
     
http://www.sbnu.org/12/NFS/tests/II_klas.pdf

        
http://www.sbnu.org/11/nfs/tests/II_klas.pdf

    
    http://www.sbnu.org/10/final/tests/II_klas.pdf

        
http://www.sbnu.org/09/tests_2009/Final_II_klas.pdf

        
http://www.sbnu.org/08/Europe/tests/II_klas.pdf
       

    


      
Аз и буквите                                                Аз и числата

BE_I_klas.pdf                           
                                                                                                                                   I_klas_mat.pdf     
                                                                                                                             
                                                               

I_klas_BE.pdf                                                                                                          I_klas_matem.pdf  
                                                                                                                                                                                                                                                     I_klas-BEL.pdf                                                                                                         MATe_I_klas.pdf            

I_klas_BEL.pdf                                                                                                          mat_I_klas.pdf


Аз и природата                                                       Национален тест

           I_klas2.pdf                                                                                                         Final_I_klas.pdf

                                                                                                                                                                               I_klas11.pdf

                                                                                                                                                                              I_klas_NFS.pdf

                                                                                                         I_klas_нац..pdf
                                                    Ċ
Даниела Велчева,
4.06.2012 г., 8:17 ч.
Comments