Hoofdstuk 2: De zin van het leven....

Nu ben ik met zevenmijls laarzen door het begin heen gestormd. Zoals gezegd, voor mij is het waarneembare dus heel logisch, al snap ik er zelf evenmin iets van. Maar ik wil heel graag mijn volgende idee aan de orde stellen; Waarom?

Waarom zou er iets moeten zijn? Wat kan de reden zijn dat er leven ontstaat?

Ik wil geen godsdienst rel veroorzaken. Wat jij ervan denkt moet je helemaal zelf weten, maar in mijn wereldbeeld heeft een volmaakte God het niet van node dat hij aanbeden wordt. Tenzij er een wisselwerking is. Als hij ons schept, kunnen wij hem scheppen, en vice versa. Dat zou een paradox maken, en kan dus waarheid zijn. Als wij alleen God scheppen klopt het niet, en als God alleen ons schept klopt het ook weer niet. Maar als het om de balans gaat, kan er net zo goed niets zijn, want dan is alles ook in rust. Daaruit volgt voor mij dus dat het leven dus juist om die onbalans draait. Als het om die onbalans gaat, maakt het ook alles zinvol. Hoe gruwelijk ook. Probeer met die blik eens naar een buffel te kijken die gegrepen wordt door een leeuw. De leeuw met brute kracht die haast liefdevol lijkt te likken aan de prooi die zij zojuist heeft gevloerd. Het bloed ruisend door de aderen, in een roesmakend tempo rondgepomd door het hart. De buffel, die zijn ergste vrees werkelijkheid ziet worden. Zijn ogen puilen uit de oogkassen, welke kans op ontsnappen heeft hij nog. Welk wonder kan er nu nog geschieden? 

Battle at Kruger park


Nog een filmpje: Animal betrayal

Ik hoop dat deze beelden je ontvankelijk hebben gemaakt voor het volgende; zou je je kunnen invoelen in de overweldigende emoties die hier spelen? Hulp bieden, maar ook afrekenen met een tegenstander? Kennen wij als mens niet dergelijke gevoelens die onze beslissingen sturen? 

Het eerste antwoord dat ik ooit formuleerde om de zin van het bestaan te verklaren was deze; De zin van het bestaan is het beleven van emoties. Later heb ik dit aangevuld; De zin van het bestaan is het beleven en veroorzaken van emoties. Daar heb ik een aantal jaren tot volle tevredenheid mee kunnen leven. Maar het verklaarde het ontstaan van lezen helemaal niet. Langzaam ben ik tot het besef gegroeid dat het ontstaan moet zijn uit de stilte, omdat een bewustzijn in die stilte ondraaglijk is. Waar dat bewustzijn vandaan gekomen moet zijn weet ik niet. Maar omdat jij en ik er zijn kan ik dat bewustzijn niet ontkennen, dus het feit dat ik het ontstaan niet kan verklaren is geen beletsel om het te aanvaarden. De meest logische wijze om de stilte te verbreken is opdeling, en de delen te laten strijden. Als zij het namelijk snel eens zijn, zal de stilte en rust snel wederkeren. Ja, daar ga je weer, als je het met mij oneens bent, bewijs je mijn gelijk, maar troost je, als iemand het met mij eens is bewijst hij jouw gelijk. En dan bewijzen wij allen tezamen de paradox. Vergeet alsjeblieft niet dat ik liever geen controversie wil oproepen. Ik hoop dat je juist bevestiging ziet voor je eigen weg, maar tegelijkertijd ruimte laat voor andere wegen. 

Bovenstaande is mijn inziens de enige manier waarop alle leed in de wereld verklaarbaar is, zonder dat het een God tot een wreed en onacceptabel wezen maakt. Of de schepping in wezen verwerpelijk en oneerlijk voor zijn inhabitanten. Strijd maakt de schepping maakbaar en duurzaam, en uiteindelijk dus de moeite waard in vergelijking met een onmogelijke en ondraaglijke stilte. Dit maakt dus een radicaal ander wereldbeeld dan alle mij bekende religies. Niet het hiernamaals is het doel, maar het hier en nu! 

Ik zal in een later stadium een hoofdstuk toevoegen met een verklaring waarop dit idee juist niet zou moeten leiden tot een zeer hedonistisch leven....
Maar in essentie is het dit; een zondaar is niet fout om zijn idee dat hij iets wil, maar omdat hij het recht van een ander mens geweld aandoet. En op een ander niveau; omdat alles 1 geheel is ontneemt hij zich zijn eigen recht. De zondaar bekijkt het niet vanuit verschillende perspectieven, maar vanuit zijn eigen onvolledige. Is hem dat aan te rekenen? Nee! Wat moet je hier dan mee? Nou, hoe belangrijk is je eigen recht je, of dat van je medemens? Dat moet je je iedere keer opnieuw afvragen. Antwoorden zijn er immers niet!
   Links:         www.printagora.eu     www.ziraad.com      www.dexin.nl     ecowas     eigen bedrijf     kokosmatten     minibedrijventekoop     bedrijf beginnen     stoeptegels met print     textielwas     wasserijmachines     
                  de paradox van zeno     start your own business     zoek machine optimalisatie     laundreco 


Comments