Cờ thế hay‎ > ‎

Cờ thế hay 4
             Trong lực lượng đông đảo chuyên gia cờ thế này thì cũng có sự khác biệt, đôi khi rất lớn. Có người chuyên về nghiên cứu như Phó tín Nhân, có người chuyên về sáng tác như Vương phương Quyền. Thậm chí trong số những người chuyên về sáng tác thì cũng có người chỉ chuyên sáng tác một dạng cờ thế nhất định như Nghê á Đông chỉ sáng tác dạng cờ thế dùng 1 xe 1 mã (nên ông còn được gọi là Xa mã lãnh chiêu).
             Cũng giống như các danh thủ chuyên thi đấu, những chuyên gia cờ thế cũng được phong các danh hiệu như đặc cấp đại sư, đại sư…nhưng danh hiệu là cái không đáng quan tâm, ở đây chỉ tổng hợp tên và nickname của họ. Những người cuối danh sách là những người lấy tên thật làm nick.

 龚伟      Cung Vĩ   -   667
 余俊瑞  Dư tuấn Thụy  -   yjr123
 白宏宽  Bạch hoành Khoan   -  dave7788
 沈济英  Trầm tể Anh   -   hzsjy
 陈明仁  Trần minh Nhân   -   联吟客 (liên ngâm khách)
 敖日西  Ngao nhật Tây   -   凌云子 (lăng vân tử ).
 王首成  Vương thủ Thành   -   bh22wsc.
 王方权  Vương phương Quyền   -   高原红 (Cao nguyên hồng)
 倪亚东   Nghê á Đông   -    87878787
 秦臻      Tần Trăn    -   yanyun
 孙达军  Tôn đạt Quân    -    sdj
 高佩玉  Cao bội ngọc    -    承云医疾 (thừa vân y tật)
 邓伟雄   Đặng vĩ Hùng   -  1963
 赵殿忠   Triệu điện Trung   -   zhaodi
 钟志康  Chung chí Khang   -   zzk123
 黄政     Hoàng Chính    -   cqwlhz8888
 任云     Nhậm Vân   -   一二三加油 (1, 2, 3 cố lên)
 余日晓   Dư nhật Hiểu    -   rixiao123
 崔太权  Thôi thái Quyền    -   棋人ctq, ctq520, 虎啸飞鹤 (kỳ nhân ctq, ctq520, hổ khiếu phi hạc).
 冯志祥  Phùng chí Tường    -    ffzzxx11, 静观娱心 (tĩnh quan ngu tâm ).
 蒋晓春   Tưởng hiểu Xuân   -   1973年生 (1973 niên sinh ).
 刘利民   Lưu lợi Dân   -   蒙古高原 ( Mông cổ cao nguyên )
 陆俊杰   Lục tuấn Kiệt    -   天宇浪人 ( thiên vũ lãng nhân ).
 朱小坚   Chu tiểu Kiên    -   古婺 ( cổ vụ ).
 黄志琦   Hoàng chí Kỳ   -    zqhuang, zhiqihuang
 胡靖      Hồ Tĩnh    -    hujing0816
 姚佑根   Diêu hữu Căn   -   yyg023
 傅信仁   Phó tín Nhân   -   原位卒 ( nguyên vị tốt )
 张云川  Trương vân Xuyên   -    会心斋 ( hội tâm trai )
 邢春波  Hình xuân Ba
 时鑫     Thì Hâm
  张云川  Trương vân Xuyên
 陈财运  Trần tài Vận
 陆俊杰   Lục tuấn Kiệt 

 120119118117116115114113112111110109108107106105104103
102
101
100999897
96959493


9291

Comments