Cờ thế hay‎ > ‎

Cờ thế hay 3
             Trong thập niên 1980, khi  báo Thể thao TPHCM  có tiết mục Cờ tướng do danh thủ Lê thiên Vị phụ trách thì báo Sài gòn Giải phóng (bản chữ Hoa) cũng có tiết mục Cờ tướng. Mục Cờ tướng trên báo SGGP cũng có các bài nghiên cứu khai cuộc, danh thủ đối cuộc, cờ thế... Riêng về mục cờ thế thì nếu cờ thế trên báo Thể thao TPHCM thuộc dạng Đố vui có thưởng thì trên báo SGGP lại không có giải thưởng gì hết. Trong lịch sử tồn tại của mình, mục cờ tướng trên báo SGGP chỉ 2 lần treo thưởng cho các ván cờ thế, lần đầu năm 1985  và lần sau  năm 1986.  Ván cờ năm 1985 chính là ván 16 mục Cờ thế hay, còn ván năm 1986 là ván cờ hình trên.  Trong 2 năm chỉ chọn 2 ván cờ đem đố trao giải là một minh chứng cho thấy 2 ván cờ này xứng đáng để người hâm mộ giành thì giờ cho nó...

                                                                                        

睡着了...


9089
8887868584838281
8079


787776 7574737271706968
67
66
65
64
636261


Bộ đếm Web
Comments