Trung Pháo Đối Bình Phong Mã

 Trang web bạn đang xem còn có tên ngắn gọn là " DanhThuCoTuong.tk " 
Liên hệ với " winbmooc@yahoo.com.vn , cothedoicuoc@gmail.com " 

   " Khai cuộc Trung Pháo là loại bố cuộc rất thường gặp xưa nay . Bên đen đi sau cùng dùng hai Mã ứng phó thành trận thế Bình Phong Mã , do hai Mã đứng vị trí đối xứng giống như tấm bình phong che đỡ nên lấy làm tên . Trung Pháo đối Bình Phong Mã là loại bố cuộc lớn nhất trong các loại bố cuộc, trong các cuộc giao đấu nó chiếm một tỷ lệ khá lớn, rất là quan trong. Bình Phong Mã phối hợp với các quân rất quân bình, vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công, các tuyến lộ vững chắc mà nhiều biến hòa phức tạp, rất giàu tính phản công mạnh mẽ . Bình Phong Mã đối phó với Trung Pháo có tính đề kháng lớn, hệ thống to lớn, được nhiều kỳ thủ thích sử dụng ."